Informatyka w turystyce i rekreacji

Informatyka w turystyce i rekreacji

Informatyka w turystyce i rekreacji: materiały do zajęć z wykorzystaniem systemu AMADEUS Selling Platform / Jerzy Berdyczowski. Warszawa: ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2011,– 200 s.; ISBN 978-83-60197-99-8


Wprowadzenie. Niniejsza publikacja zawiera materiał teoretyczny i ćwiczenia utrwalające do zajęć z bloku tematycznego dotyczącego systemów rezerwacji w przedmiocie „Informatyka w Turystyce i Rekreacji” na studiach drugiego stopnia (magisterskich). Prezentowany materiał został opracowany na podstawie wiedzy uzyskanej na kursach użytkowania systemu AMADEUS w firmie „AMADEUS Polska” oraz otrzymanych tam materiałów szkoleniowych, a także na podstawie informacji ze stron internetowych firm oferujących oprogramowanie wspierające sprzedaż usług turystycznych lub bezpośrednio takie usługi.

Zakres materiału opisywany w książce obejmuje zagadnienia prezentowane na zajęciach prowadzonych w ramach jednego semestru, których głównym celem jest zaprezentowanie podstawowych funkcjonalności i usług oferowanych przez współczesne systemy rezerwacji na przykładzie systemu AMADEUS, który jest jednym z czołowych Globalnych Systemów Dystrybucyjnych (GDS).

Książka może być pomocą dla osób prowadzących zajęcia z przedmiotu „Informatyka w Turystyce i Rekreacji”. Może także być wykorzystywana jako skrypt do przedmiotu przez studentów, zwłaszcza studiujących w trybie niestacjonarnym.

Zrozumienie opisywanych zagadnień i samodzielne rozwiązanie większości zawartych w skrypcie ćwiczeń powinno poszerzyć zakres wiedzy o wykorzystaniu współczesnych systemów rezerwacji w szeroko rozumianym e-biznesie, wykorzystywanych w codziennej działalności większości przedsiębiorstw z branży turystycznej.

Opanowanie tego materiału powinno także gwarantować uzyskanie pozytywnych wyników zaliczenia tej części przedmiotu „Informatyka w Turystyce i Rekreacji”, która obejmuje znajomość posługiwania się całym systemem i wybranymi modułami współczesnego systemu rezerwacji o zasięgu globalnym.

Od Czytelnika tego skryptu wymagana jest podstawowa umiejętność obsługi komputera pracującego pod nadzorem systemu Microsoft Windows. Obsługa systemu AMADEUS przez użytkownika odbywa się za pomocą przeglądarki Internet Explorer. Zaproponowana w książce kolejność opisywanych zagadnień z jednej strony powinna zapewnić możliwość samodzielnego przestudiowania i opanowania prezentowanego materiału przez studentów, a z drugiej – ułatwić osobom prowadzącym zajęcia z przedmiotu „Informatyka w Turystyce i Rekreacji” dokonanie podziału wykładanych treści na mniejsze części, możliwe do omówienia i przećwiczenia na zajęciach w ramach jednego zjazdu. Zamieszczone na końcu wybranych rozdziałów pytania i zadania z jednej strony stanowią pomoc dla Studentów, dając możliwość sprawdzenia stopnia opanowania oraz utrwalenia przerabianego materiału, a z drugiej – mogą być inspiracją dla prowadzących zajęcia do opracowania własnych zadań i ćwiczeń z przedmiotu.

Zawarte w publikacji wyjaśnienia zagadnień teoretycznych i zadania były i są wykorzystywane przez prowadzących zajęcia z przedmiotu „Informatyka w Turystyce i Rekreacji”, a zgłaszane uwagi miały wpływ na sposób prezentacji opisywanego materiału i dobór zadań.

Materiał dotyczący systemu AMADEUS jest jednym z trzech głównych bloków tematycznych w przedmiocie o nazwie „Informatyka w Turystyce i Rekreacji” prowadzonym w ALMAMER dla wszystkich specjalności kierunku „Turystyka i rekreacja” na studiach drugiego stopnia (magisterskich). Umieszczenie tej tematyki w wymienionym przedmiocie wynika ze standardów nauczania określonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obowiązujących wszystkie wyższe uczelnie prowadzące studia na tym kierunku. Wymienione standardy zobowiązują uczelnie do nauczenia studentów posługiwania się systemami rezerwacji, ze zwróceniem uwagi na dodatkowe moduły, takie jak rezerwacja miejsc hotelowych czy rezerwacja wynajmu samochodów.

Prezentowany w skrypcie materiał stanowi wprowadzenie do obsługi systemu AMADEUS, opisuje także wykonywanie za jego pomocą rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych, miejsc hotelowych oraz wynajem samochodów. Opanowanie tego materiału i zaliczenie przedmiotu nie daje żadnych uprawnień do ubiegania się o pracę w systemie AMADEUS na stanowisku kasjera. Jedyną możliwością uzyskania takich uprawnień jest ukończenie odpowiednich kursów organizowanych w siedzibie firmy „AMADEUS Polska” i uzyskanie tam odpowiednich certyfikatów. Zapoznanie się z zagadnieniami opisywanymi w książce może pomoc w szybszym i pełniejszym opanowaniu materiału przekazywanego w czasie takich kursow. Autor skryptu ukończył cztery kursy z zakresu obsługi systemu AMADEUS, obejmujące: podstawy użytkowania systemu oraz sprzedaż segmentów lotniczych, hotelowych i samochodowych. Prezentowany w książce materiał uzyskał autoryzację pracowników firmy „AMADEUS Polska”. Autor bardzo serdecznie dziękuje kierownictwu i pracownikom firmy za doskonale zorganizowany pod względem dydaktycznym i merytorycznym sposób prowadzenia kursów, możliwość nawiązywania bardzo korzystnej współpracy z wyższymi uczelniami oraz życzliwość i pomoc, jaką okazali autorowi podczas opracowywania książki.

● Spis treści znajdziesz tutaj: http://www.almamer.pl/okladki/2011_Informatyka_w_turystyce_i_rekreacji.pdf

Zamówienia realizuje Zakład Wydawniczy DrukTur (pełna oferta, sprzedaż hurtowa, wysyłka), ul. Wolska 43, 01-201 Warszawa, od poniedziałku do.piątku w godzinach 8.00–16.00, tel. 22 321-85-03, faks: 22 321-85-14. Zamówienia można składać również drogą elektroniczną: wydawnictwo@druktur.pl. Przy zakupie wydawnictw powyżej 10 egzemplarzy udzielamy rabatu.

Źródło: ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, data dostępu 13.03.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit