Innowacje w rozwoju turystyki

Innowacje w rozwoju

Innowacje w rozwoju turystyki / red. Mikołaj Jalinik. Białystok: Politechnika Białostocka, 2008,– 465.; ISBN: 978-83-60200-57-5

Przygotowując niniejszą publikację postanowiono stworzyć możliwość zaprezentowania wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich, dotyczących form i roli czynników mających wpływ na różne gałęzie gospodarki turystycznej. Książka jest miejscem prezentacji różnych zagadnień z zakresu branży turystycznej (agroturystyki, ekoagroturystyki, produktu turystycznego, hotelarstwa, instytucji i organizacji wspomagających rozwój turystyki). Należy mieć nadzieję, że publikacja przyczyni się do wzbogacenia wiedzy teoretycznej i praktycznej odnoszącej się do innowacji i innowacyjności w branży turystycznej.
Należy podkreślić, że szczególne miejsce odgrywają innowacje i innowacyjność w działalności turystycznej. Każda nowoczesność, wynalazczość, czyli wprowadzanie czegoś nowego, przyciąga turystów i zachęca ich do częstszego odwiedzania.
Spis treści: http://www.ksiegarniaeuropejska.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788360200575&spisTR=1&store_id=2

Zamówienia realizuje:
· Mikołaj Jalinik, Katedra Turystyki i Rekreacji, Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, ul. Ojca S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin-Białystok, tel. 85 746-98-52 lub 0512-525-396
· Kazimierz Leki: Księgarnia Ekonomiczna, dokument online: http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788360200575&hthost=1&store_id=2, data dostępu 26.92.2010

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit