Innowacje w turystyce

Innowacje w turystyce

Innowacje w turystyce / red. Małgorzata Bednarczyk, Marta Najda-Janoszka. Warszawa: Cedetu, 2014,– 243 s.; ISBN:978-83-7556-655-0

We wzroście atrakcyjności turystycznej Polski najważniejszym aktualnie wyzwaniem jest innowacyjność produktów i firm turystycznych kształtowanej we współpracujących regionach. Książka Innowacje w turystyce adresowana jest do akademików, studentów menadżerskich profilów studiów turystycznych, przedsiębiorców oraz pracowników sektora publicznego i społecznego działających w systemach zarządzania turystyką na poziomie regionu.
Pozwoli na:
• zmianę optyki postrzegania specyfiki przebiegu procesu innowacji w turystyce,
• poznanie i skuteczne wykorzystanie efektów synergii wewnętrznych i zewnętrznych źródeł zdolności do innowacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych,
• efektywną budowę regionalnej przestrzeni współpracy zorientowanej na wzrost innowacyjności turystyki w regionie.
Zaprezentowano koncepcję innowacyjnego łańcucha wartości turystyki regionalnej (IŁWT) wraz z podaniem sposobów i technik identyfikacji poziomu współdziałania kluczowych interesariuszy w zakresie kształtowania innowacyjnych regionalnych produktów turystycznych. (...) Ostatecznym celem podejmowanych przez przedstawicieli obszaru wysiłków (...) jest wzrost dobrobytu lokalnej społeczności. Wykorzystanie opisanej koncepcji zarządzania zapewne zapoczątkowuje procesy ekonomiczno-społecznego rozwoju destynacji.
Prof. zw. dr hab. Leszek Kozioł, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa wydawnictwa Cedetu:
http://cedewu.pl/Innowacje-w-turystyce-Regionalna-przestrzen-wspolpracy-w-makroregionie-poludniowym-Polski,p,802 , data dostępu 04.10.2014

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit