Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego

Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego: XVIII Kongres Uzdrowisk Polskich, Muszyna, 4-6 czerwca 2009 r. / red. Jan Golba, Katarzyna Rymarczyk-Wajda. Krynica Zdrój: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, 2009,– 244 s.; il., wykr., tab.; 21 cm; Tyt. okł.: Muszyna 2009: XVIII Kongres Uzdrowisk Polskich, monografia

Oddajemy do Państwa rąk opracowanie, które zawiera wszystkie wystąpienia i referaty jakie zostały wygłoszone podczas Kongresu Uzdrowisk Polskich w Muszynie w czerwcu 2009 roku. Praca ma charakter monograficzny, bo podejmuje w sposób kompleksowy zagadnienia związane z uzdrowiskami, a przede wszystkim z: turystyką uzdrowiskową, lecznictwem uzdrowiskowym, zarządzaniem w uzdrowiskach, zasadami organizacji prowadzenia profilaktyki i rehabilitacji, marketingiem, ekonomią, prawem uzdrowiskowym, zdrowym odżywianiem, innowacyjnymi technologiami, gospodarką przestrzenną w uzdrowiskach, architekturą, geologią, itd.

Kongres Uzdrowisk Polskich który w tym roku odbyt się w Muszynie zgromadził liczną reprezentację przedstawicieli świata naukowego i praktyków, a tak-, że przedstawicieli polityki i biznesu. W ciągu kilku dni uczestnicy biorący udział w 4-ch panelach dyskusyjnych starali się zwrócić uwagę na najważniejsze aspekty życia uzdrowisk i problem związany z jak najlepszą budową oferty uzdrowiskowej. Uczestnicy uzdrowiskowego panelu dyskusyjnego „Do uzdrowisk po zdrowie" mówili o trendach leczniczych w lecznictwie uzdrowiskowym i zachodzących tu zmianach i dyskutowali o kierunkach rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego. Uczestnicy panelu gospodarczego „Uzdrowiska i ich problemy" dyskutowali o zagospodarowaniu przestrzennym uzdrowisk, prawie uzdrowiskowym, gospodarce uzdrowiskowej, zarządzaniu, nowych technologiach, budowie produktu uzdrowiskowego. Z kolei uczestnicy panelu pod nazwą „Po kondycję” dyskutowali o potrzebie budowy szerokiej oferty uzdrowiskowej uwzględniającej nie tylko tradycyjną ofertę powiększoną o profilaktykę i rehabilitację, ale też turystykę uzdrowiskową, spa, wellness, beauty. Panel pod nazwą „Po urodę" mógł wywoływać i wciąż wywołuje wiele kontrowersji, ale udowodnił, że w uzdrowiskach już na dobre zagościła medycyna estetyczna czy kosmetologia, a coraz częstszym produktem uzdrowisk stają się kosmetyki wytwarzane w oparciu o naturalne surowce lecznicze uzdrowisk.

Prezentując Państwu wszystkie referaty i wystąpienia mamy nadzieję, że będą one pomocne nie tylko dla praktyków, ale także dla świata nauki. Trzeba bowiem pamiętać, że uzdrowiska na świecie stale wzbogacają i rozwijają swoją ofertę o nowe usługi i produkty uwzględniając zmieniające się oczekiwania i preferencje klientów. Jeżeli Polska będzie pilnie obserwować dokonujące się zmiany i elastycznie reagować na to co się w tej dziedzinie na świecie dzieje, to jest pewne, że polskie uzdrowiska będą w coraz lepszej kondycji.

Jan Golba

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit