Innowacyjność w turystyce

Innowacyjność w turystyce: praca zbiorowa / pod red. Jana Krupy. Rzeszów: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia, 2010.– 171 s.: il.; 21 cm. Materiały z konf., 10 grudnia 2010 r.; Bibliogr. przy ref.

Współcześnie turystyka stanowi niezwykle ważny sektor gospodarki narodowej, a dla wielu krajów i regionów jest jednym z celów działalności gospodarczej, a zarazem jednym ze środków ożywienia społeczno-gospodarczego. W związku z tym, aby profesjonalnie przedstawić potencjał i ofertę turystyczną oraz przyciągnąć turystów, należy odpowiednio zorganizować, promować i wprowadzać produkty turystyczne. A turystyka jest sektorem usług, w którym bardzo szybko adaptuje się różnego rodzaju innowacje.

Proponowana pozycja książkowa – „Innowacyjność w turystyce” pod red. Jana Krupy - poświęcona jest dość szeroko pojętej problematyce innowacyjności i konkurencyjności w turystyce. Tematyka zamieszczonych artykułów obejmuje zagadnienia innowacyjnych rozwiązań w sferze usług ze szczególnym uwzględnieniem działalności hotelarsko-gastronomicznej oraz gospodarki uzdrowiskowej, jak również ekoinnowacyjnych rozwiązań w szeroko pojętej turystyce. W publikacji opisano innowacyjne metody zarządzania turystyką oraz przedstawiono nowe koncepcje w rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki. Szczególna uwagę zwrócono na możliwości zastosowania partnerstwa publiczno – prawnego w rozwoju turystyki oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne w hotelarstwie.

Publikacja wydana w ramach projektu „Turystyka bez granic - wzmocnienie współpracy transgranicznej w turystyce w oparciu o zrównoważony rozwój środowiska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

Źródło: Wrota Podkarpackie, data dostępu 20.06.2011

● Relację z konferencji „Innowacyjność w turystyce” znajdziesz na portalu Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia, data dostępu 20.06.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit