Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania

Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania

Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania / pod red. Marka Kazimierczaka. Poznań: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, 2012,– 412 s.; ISBN 978-83-61414-71-1; ISSN 0239-7161. Seria: Monografie nr 419

Spis treści

Rozdział 1: Podróże kulturowe w przemianach jakości życia

● Marek Kazimierczak: Podróż kulturowa jako forma życia w świecie ponowoczesnym

● Magdalena Banaszkiewicz: Turysta, nomada, włóczęga: szkic o współczesnych wzorach kulturowych

● Agata Wiza: Reminiscencje z podróży: dlaczego wyruszamy w świat i co z niego przywozimy?

● Sabina Owsianowska: Kulturowe wzorce podróżowania kobiet  a jakość życia

● Rafał Prinke: Po drugiej stronie lustra: oblicza antyturystyki

● Karolina Buczkowska: Jakość podróży zatrzymana w pamiątkach

● Ewa Malchrowicz-Mośko: Programy podróżnicze w kreowaniu stylu życia współczesnych turystów

● Agnieszka Niezgoda: Jakość życia mieszkańców: skutek czy przyczyna rozwoju turystyki zrównoważonej

Rozdział 2: Turystyka kulturowa wobec wyzwań współczesności

● Jerzy Kosiewicz: Turystyka i nauka – cele i wartości

● Wojciech J. Cynarski: Podróżnik kulturowy w badaniach jakościowych grupy Wila Munstersa

● Alicja Woźniak, Jakub Isański: Turystyka a nauki społeczne

● Joanna Ząbkowska-Para: Wypoczynek a turystyka

● Rafał Kruszka: Charakterystyka i mechanizmy funkcjonowania przestrzeni inscenizowanej autentyczności w turystyce masowej

● Zygmunt Kruczek: Wykorzystanie metody mystery shopping w ocenie jakości atrakcji turystycznych. case study – muzea miasta Krakowa

● Izabela Wyszkowska, Matylda Awedyk: Hotele butikowe w obiektach zabytkowych: wysoka jakość usług noclegowych z historią w tle  (na przykładzie Hotelu Kolegiackiego w Poznaniu)

● Joanna Poczta, Ewelina Różycka: Enoturystyka i turystyka kulinarna a kultura podróżowania

● Agnieszka Matusiak: „To my uczyniliśmy ich biednymi”: turyści wobec problemu ubóstwa i udzielania jałmużny na terenach recepcji turystycznej

● Joanna Wyleżałek: Znaczenie turystyki w procesie dyfuzji kultury i konstytuowania globalnej świadomości społecznej

● Michał Jarnecki: Rys historyczny, motywacje, destynacje oraz konsekwencje wyjazdów seksturystycznych na wybranych przykładach (Karaiby, Azja Południowo-Wschodnia, Afryka)

Rozdział 3: Podróże w procesie budowania tożsamości kulturowej

● Armin Mikos von Rohrscheidt : Inscenizacja historii i dziedzictwa: dialog kulturowy w przestrzeni turystycznej czy prywatne hobby? analiza aktywności grup odtwórczych w przestrzeni Szlaku Piastowskiego

● Jolanta Barbara Jabłonkowska: Geografia turystycznych migracji polskiego turysty i jej kulturowe uwarunkowania

● Iwona Miedzińska: Problem identyfikacji tożsamości miejsca w przestrzeni turystycznej

● Piotr Srokowski: Turystyka jako szansa i zagrożenie dla rozwoju plemion pierwotnych – na przykładzie populacji Yali z Nowej Gwinei

● Piotr Kociszewski: Miejsce wartości kulturowych w turystyce seniorów

● Jakub Mosz: Oddziaływanie boomu turystycznego na zachowania mieszkańców miejscowości Małe Ciche k. Zakopanego

● Elżbieta Puchnarewicz: Turystyka pamięci: potomkowie jeńców wojennych w Hemer

● Marek Piasta: Polak o sąsiadach, sąsiedzi o Polakach: problematyka stereotypów w turystyce

● Jacek Kraś: Wartości narodowotwórcze i osobotwórcze związane z uprawianiem turystyki pielgrzymkowej

● Kazimiera Orzechowska-Kowalska: Refleksje na temat pielgrzyma średniowiecznego i współczesnego

● Renata Rasińska, Iwona Nowakowska: Turystyka aktywna a styl życia studentów.

Informacje na temat zakupu książki można uzyskać u p. Tomasza Grupy (Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań, tel. 061 835 50 97, e-mail: annam@awf.poznan.pl).

Źródło: Ewa Majchrowicz-Mośko, korespondencja nadesłana 12.11.2012

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit