Jakość usług w pilotażu i przewodnictwie

Jakość usług w pilotażu i przewodnictwie/red. Zygmunt Kruczek. Kraków: „Proksenia”, 2009,– 199 s.; ISBN 978-83-60789-11-7

Publikacja zawiera referaty wygłoszone w czasie IV Forum Pilotażu i Przewodnictwa w Krakowie 4 i 5 grudnia 2008 roku. Tematyką przewodnią IV Forum była jakość usług w pilotażu i przewodnictwie. Dyskutowano o czynnikach determinujących rynek pracy przewodników i pilotów, specyficznych rodzajach przewodnictwa, nowych trendach w turystyce, a także o kierunkach nowelizacji ustawy o usługach turystycznych. Całość zamykają wnioski z obrad IV Forum.

Spis treści
- Wprowadzenie / Zygmunt Kruczek
- Nowa turystyka i nowi turyści, wyzwania XXI wieku dla pilotów i przewodników: trendy i tendencje w turystyce XXI w. / Zygmunt Kruczek
- Kierunki nowelizacji ustawy o usługach turystycznych w zakresie przewodnictwa turystycznego i pilotażu wycieczek / Jerzy Raciborski
- Działania promocyjne prowadzone przez Polską Organizację Turystyczną – nowe podejście / Cezary Molski
- Turystyka w działaniach województwa małopolskiego / Anna Niedźwieńska
- Realizacja zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych w województwie małopolskim (dane statystyczne) / Ewa Nieć
- Działalność edukacyjna i upowszechnieniowa w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie / Monika Wlezień
- Przewodnictwo Górskie i Wysokogórskie w Polsce i Europie / Krzysztof Kulesza
- Turystyka w Krakowie – specyfika turystyki przyjazdowej w kontekście obsługi turystów przez przewodników i pilotów / Krzysztof Borkowski, Leszek Mazanek
- Ocena kompetencji i jakości pracy pilotów wycieczek i przewodników turystycznych / Hanna Janicka
- Organizacja przewodnictwa turystycznego w podlaskich parkach narodowych / Małgorzata Bajda-Gołębiewska, Anna Bogucka
- Jakość usług pilockich i przewodnickich w turystyce religijnej i pielgrzymkowej / Paweł Różycki
- Uwagi do proponowanych zmian w dotychczasowej rozdzielności funkcji przewodnika i pilota w obsłudze ruchu turystycznego w Polsce / Jarosław A. Janowski
- Formy doskonalenia jakości usług pilotów wycieczek / Bożena Włudyka
- Stanowisko środowiska warszawskich pilotów w sprawie proponowanych zmian w ustawie o usługach turystycznych / Piotr Zubrzycki
ANEKS
- Porozumienie o współpracy pomiędzy Polską Federacją Pilotażu i Przewodnictwa a Polską Organizacją Turystyczną
- Kodeks Etyczny Przewodnika PTTK
- Definicje Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego
- Koncepcja systemu szlaków rowerowych spełniających potrzeby aktualnej turystyki rowerowej / Krzysztof Kowalczyk
- Wnioski z IV forum pilotażu i przewodnictwa
Zamówienia: sklep internetowy „Proksenia”

Źródło: Zygmunt Kruczek

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit