Kanon krajoznawczy Warmii i Mazur

Kanon krajoznawczy Warmii i Mazur

Kanon krajoznawczy Warmii i Mazur / pod red. Stanisława Harajdy, Iwony Liżewskiej i Krzysztofa Młynarczyka. Olsztyn : Pracownia Wydawnicza „ElSet”, 2010,– 128, il. + mapa; ISBN 978-83-61602-86-6


Publikację wydano z okazji VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego organizowanego pod patronatem honorowym Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka.

Ze wstępu. „Kanon krajoznawczy Warmii i Mazur” obejmuje całe województwo warmińsko-mazurskie. Jednak przywołane w tytule krainy to tylko dwie spośród tych, które składają się na jego obecny obszar. O meandrach historii, podziałach administracyjnych i terytorialnych całego regionu kilka słów poniżej, na wstępie należy tylko wyjaśnić, iż nazwę tę - silnie wpisaną w powszechną świadomość - należy traktować w kategoriach symbolu, a nie w aspekcie podziałów historycznych czy geograficznych.

Województwo Warmińsko-Mazurskie to czwarte co do wielkości województwo w Polsce pod względem powierzchni. Zajmuje 24 tyś. km2, z czego 54 to użytki rolne, 6 to wody, a 29 to obszary leśne. Administracyjnie dzieli się na 19 powiatów ziemskich i 2 powiaty grodzkie (Olsztyn i Elbląg) oraz 116 gmin. Województwo zamieszkuje prawie 1,5 min mieszkańców, przy czym średnia gęstość zaludnienia (59 osób/km2) jest dwukrotnie niższa od średniej ogólnopolskiej (122 osób/km2). Turystyka jest w województwie wiodącą dziedziną gospodarki. Corocznie przybywa tu ponad 4 min turystów, a baza noclegowa liczy ponad 38 tyś. miejsc, Obszary chronione stanowią ponad 46 powierzchni województwa. Województwo zalizane jest do grupy regionów nadmorskich ze względu na Zalew Wiślany, z którego przez Cieśninę Pilawską wypłynąć można na szerokie wody. Warmińsko-Mazurskie - jako jedyne województwo w kraju - posiada drogowe przejścia graniczne z Rosją, a Olsztyn od Kaliningradu dzieli zaledwie 130 km.

W obecnym kształcie województwo jest wynikiem reformy administracyjnej z roku 1998 i obejmuje różne krainy historyczne: Warmię (dawne księstwo biskupie, o wyrazistych i dobrze rozpoznawalnych granicach), Mazury (nazwa obejmująca wschodnie i południowe tereny województwa, upowszechniana od potowy XIX w., dla określenia obszarów zamieszkiwanych przez ludność polskojęzyczną, głównie wyznania ewangelickiego), Powiśle (nazwa historycznie używana w stosunku do dorzecza Wisły i Nogatu, współcześnie używana do określenia ziem na zachód od Pasłęki, dla których do dzisiaj nie znaleziono odpowiedniego desygnatu w języku polskim), Barcję i Natangię (ziemie w północnym pasie województwa, których nazwy i granice uległy dziś zatarciu), część ziemi chełmińskiej (Ziemia Lubawska i Nowe Miasto Lubawskie), jak również niewielki skrawek Żuław (okolice Elbląga) oraz historycznego Mazowsza (gm. Janowo i Janowiec Kościelny). […]

● Publikację można zakupić u wydawcy: Pracownia Wydawnicza „ElSet”,
dokument online: http://wydawnictwo.elset.pl/?p=books&id=84&cat

Źródło: Pracownia Wydawnicza „ElSet”, data dostępu : 24.09.2010

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit