Kanon krajoznawczy województwa wielkopolskiego

c

Kanon krajoznawczy województwa wielkopolskiego / pod red. Włodzimierza Łęckiego. Poznań : Bogucki, Wydawnictwo Naukowe, 2010,– 207, [1] s.; il., plany, mapy; ISBN 978-83-61320-95-1


Wstęp. W jubileuszowym roku 2000 w Gnieźnie odbył się V Kongres Krajoznawstwa Polskiego. Jego hasłem przewodnim było „Krajoznawstwo źródłem tożsamości narodowej”. Z okazji Kongresu ukazała się książka Kanon krajoznawczy Polski, wydana staraniem Zarządu Głównego PTTK. Zawiera ona, w układzie wojewódzkim, opis około 600 obiektów krajoznawczych, najciekawszych w skali kraju.

W 2006 roku powstała w Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK idea opublikowania serii kanonów krajoznawczych województw, prezentujących ważniejsze obiekty krajoznawcze poszczególnych regionów kraju.

Pierwszy ukazuje się Kanon krajoznawczy województwa wielkopolskiego. Przedstawiono w nim 265 (a łącznie z opisanymi przy hasłach zbiorowych - 320) najznaczniejszych walorów krajoznawczych regionu: obiektów przyrodniczych, zabytków, muzeów, pomników, miejsc pamięci, wyróżniających się budowli współczesnych, punktów widokowych. Jako oddzielne hasła zaprezentowano parki narodowe (Wielkopolski i Drawieński) oraz 13 parków krajobrazowych i Puszczę Notecką.

Obiekty opisano w kolejności alfabetycznej powiatów, a w ramach tychże - w kolejności alfabetycznej miejscowości, w których położone są poszczególne obiekty. Opisy są dwojakiego rodzaju: pojedynczych obiektów (np. kościołów, muzeów, parków) oraz obiektów zbiorowych, obejmujących zespoły budowli o wspólnym rodowodzie i funkcji, położonych na niewielkim fragmencie miejscowości (np. Stary Rynek w Poznaniu, Wzgórze Lecha w Gnieźnie).

Na wstępie każdego rozdziału podano krótką charakterystykę powiatu – informacje o jego fizjografii, przyrodzie, zabytkach, gospodarce i komunikacji. Parki krajobrazowe opisano w powiecie, na którego terenie znajduje się największa część jego obszaru, a przy innych powiatach, gdzie również położona jest część parku - zamieszczono odsyłacze (—>). Opis obiektu poprzedzono krótką informacją o miejscowości, w której jest położony, wzmiankując o innych godnych uwagi walorach krajoznawczych miejscowości. Opisy te wzbogacono w fotografie, obiekty zespołowe - w 2-3 zdjęcia. Przy kilku najznaczniejszych budowlach dodano przekroje lub plany sytuacyjne.

Kanon nie jest przewodnikiem, nie jest też katalogiem. Jest swego rodzaju informatorem krajoznawczym, przedstawiającym obiekty i miejsca najciekawsze w regionie. Ma także wzmacniać więzi emocjonalne mieszkańców z ich małą Ojczyzną - Wielkopolską, a turystów z innych części kraju zachęcić do poznawania regionu - kolebki polskiej państwowości - zasobnego w zabytki, dobra przyrody i ciekawe budowle współczesne.

Dobór obiektów jest wynikiem dyskusji w czasie spotkań członków Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych i oceny, zgodnie z wytycznymi Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.

Publikacja jest opracowaniem zbiorowym dwudziestu autorów opisujących poszczególne powiaty. Szanując prawo każdego z nich do własnego spojrzenia na opisywany obiekt, dopuszczono w ramach całości dzieła do niewielkich różnic - zarówno w proporcjach zapisów treści, jak i formy opisów poszczególnych walorów.

● zamówienia realizuje wydawca, dokument online: http://bogucki.istore.pl/pl,product,2386888,kanon,krajoznawczy,wojewodztwa,wielkopolskiego.html, data dostępu 28.09.2010

Źródło: Bogucki, Wydawnictwo Naukowe, data dostępu 28.09.2010

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit