Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym

Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym/Jolanta Staszewska. Warszawa : „Difin”, 2009,– 152 s. ; ISBN: 978-83-7641-057-9

W publikacji podjęto ocenę klastra jako perspektywy dla przedsiębiorstw działających na rynku turystycznym. Wybór rynku turystycznego został podyktowany tym, że turystyka zajmuje coraz ważniejsze miejsce w rozwoju Polski. Fakt zniesienia wiz, barier celnych, możliwość swobodnego przemieszczania się między krajami UE wyraźnie zwiększa skłonność do podróżowania. Z tego powodu zwiększa się zapotrzebowanie na ofertę turystyczną, która potrafi zaspokoić ujawniające się oczekiwania turystów. Wskazane jest też tworzenie nowych ofert i kreowanie nowych kierunków popytu. Temu zadaniu mogą sprostać klastry turystyczne, które tworząc wspólny produkt, są w stanie zaoferować pakiety usług, jakich dotychczas nie oferowano.
Poprzez rozwiniętą w prezentowanej książce problematyką autorka realizuje:
- systematyzację i analizę zagadnienia klastrów w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem turystyki;
- analizę porównawczą klastrów turystycznych w Polsce w kontekście pozostałych klastrów działających na polskim rynku;
- propozycję modelu klastra polskiego w turystyce, porównanego do proponowanego modelu klastra w przemyśle;
- wskazanie uwarunkowań sukcesu klastra turystycznego i kierunków jego strategii ze szczególnym uwzględnieniem roli przedsiębiorstwa turystycznego.
Opracowanie jest przeznaczone dla praktyków i teoretyków zarządzania turystyką poszukujących nowych sposobów funkcjonowania na rynku w celu osiągnięcia sukcesu oraz studentów studiów ekonomicznych ze specjalizacją zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym.
Spis treści: www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

Źródło : Ksiegarnia internetowa „Difin”, www.ksiegarnia.difin.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit