Klimat a turystyka

Klimat a turystyka / Jolanta Kamieniecka, przy współpracy Andrzeja Kassenberga i Krzysztofa Kamienieckiego. Warszawa : Instytut na rzecz Ekorozwoju, 2009,– 43 s. ; tab., wykr. ; ISBN 978-83-7556-219-4

Czy turystyka ochroni klimat, a klimat – turystykę? Istniejąca już od 1990 roku pozarządowa organizacja - Instytut na rzecz Ekorozwoju – może poszczycić się promowaniem i konsekwentnym wdrażaniem zasad oraz rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi Polski. W pracach Instytutu bardzo często pojawiają się akcenty turystyczne. Efektem ostatnio prowadzonych studiów tegoż Instytutu jest broszura „Klimat a turystyka”, autorstwa Jolanty Kamienieckiej i Andrzeja Kassenberga.

Publikacja, adresowana do szerokiego kręgu, zwłaszcza społeczności regionalnych ¬ wskazuje na istotne – często nie uświadomione – relacje pomiędzy turystyką a środowiskiem. Klimat ma znaczenie dla środowiska, w którym toczy się codzienne życie człowieka, w tym i w czasie wolnym od pracy, a strefy klimatyczne wyznaczają strefy turystyczne, klimat określa długość sezonu turystycznego, stosowanie określonych technologii i programowanie rozwoju infrastruktury.

Trzeba o tym więcej mówić, pisać, dyskutować – i to nie dlatego, że jest to temat modny i medialny. Zadaniem samorządów lokalnych jest racjonalne wykorzystywanie miejscowych walorów.

Turystyka zrównoważona dotyczy szeroko pojętej koncepcji rozwoju turystycznego przyjaznego środowisku i to nie tylko w regionach wiejskich oraz miastach, ale także w jej wielkich centrach. Powstaje pytanie: Czy aby na pewno kreatorzy turystyki zrównoważonej doceniają problemy zmian klimatycznych? Przecież konieczna jest nie tylko ochrona krajobrazu, poznawanie przyrody, poszanowanie natury, ale także konieczność nie tylko opracowania, a przede wszystkim systemowego wdrażania strategii ochrony klimatu.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit