Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej

Komunikowanie_i_doradztwo_2

Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej / red. nauk. Krystyna Krzyżanowska; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w  Krakowie. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2013,–244 s.; mapy, tab., wykr.; 24 cm

Spis treści
Wstęp
Część 1: Nowe i tradycyjne media w popularyzowaniu turystyki wiejskiej
● Magdalena Kachniewska: Potrzeby współczesnego prosumenta jako determinanta rozwoju nowych narzędzi komunikacji
● Ewa Jaska, Tadeusz Skoczek: Budowanie relacji z mediami przez organizatorów turystyki
● Jolanta Wojciechowska: Fakty i mity opolskiej agroturystyce w aspekcie procesu komunikacji
● Marta Pisarek, Bernadetta Bienia, Elżbieta Brągiel, Magdalena Dykiel: Wykorzystanie Internetu w promocji wiejskiej bazy noclegowej w woj. Podkarpackim
● Tomasz Dziechciarz: Wykorzystanie witryn internetowych i poczty elektronicznej w marketingu agroturystyki na Podkarpaciu

Część 2: Informacja i promocja w turystyce wiejskiej
● Jan Sikora: Rynek promocji w turystyce wiejskiej
● Anna Górka: Krajobraz wiejski i turystyka. Poszukiwanie równowagi pomiędzy widzeniem i wizerunkiem wsi
● Janusz Majewski: Wykorzystanie waloru obszaru przyrodniczo cennego w ofertach wiejskiej bazy noclegowej
● Bogusław Sawicki, Anna Mazurek-Kusiak: Szlaki turystyczne jako ważny element zagospodarowania turystycznego na przykładzie powiatów biłgorajskiego i jasielskiego
● Jan Zawadka: Tendencje zmian w zachowaniach turystycznych osób wypoczywających na wsi

Część 3: Doradztwo rolnicze w stymulowaniu działań na rzecz turystyki wiejskiej
● Leszek Strzembicki: Publiczne doradztwo rolnicze w procesie rozwoju turystyki wiejskiej – nowe wyzwania
● Izabella Sikorska-Wolak, Krystyna Krzyżanowska: Doradztwo rolnicze w stymulowaniu rozwoju agroturystyki
● Danuta Arcipowska, Magdalena Mazur: Rola doradztwa rolniczego w rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki na Mazowszu
● Anna Sieczko: Analiza działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w obszarze produktów tradycyjnych i regionalnych
● Michał Roman: Doradztwo w zakresie adaptacji domów i budynków gospodarczych na cele turystyki wiejskiej

Część 4: Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej
● Renata Przeor-Smyk: Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej
● Agata Balińska: Rola samorządu lokalnego w rozwoju turystyki wiejskiej
● Małgorzata Bogusz, Arkadiusz Niedziółka: Rola instytucji wspierających rozwój gospodarstw agroturystycznych w polskich Karpatach
● Jarosław Lichacy: Rola instytucji w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich
● Katarzyna Mysiak: Urbanizacja obszarów wiejskich z udziałem gospodarki turystycznej na przykładzie gminy Gniewo

Ze wstępu. W pracy podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania: W jaki sposób przedsiębiorstwa turystyczne budują przewagę konkurencyjną ora jakie nowe narzędzia komunikacji rynkowej wykorzystują one w kontaktach z klientami? W jaki sposób organizatorzy turystyki powinni budować pozytywne relacje z mediami? Jaki znaczenie maja informacja i promocja w popularyzowaniu turystyki wiejskiej? Jaki jest udział instytucji i organizacji w stymulowaniu rozwoju działań na rzecz agroturystyki? Dr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof. nadzw. SGGW
Nakładem publikacji dysponuje jej redaktor naukowy: dr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof. nadzw. SGGW, kierownik Katedry Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, kierownik Zakładu Turystyki i Rozwoju Wsi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, tel. 22 59 34 150, e-mail: krystyna_krzyzanowska@sggw.pl
Źródło: Krystyna Krzyżanowska, korespondencja nadesłana 11.10.2013

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit