Komunikowanie się z gośćmi hotelowymi i technika pracy w recepcji

Komunikowanie się z gośćmi hotelowymi i technika pracy w recepcji

Komunikowanie się z gośćmi hotelowymi i technika pracy w recepcji / Sylwia Oparka, Teresa Nowicka. Nowa Ruda: „Maria”, 2011,– 180 s.; ISBN: 978-83-62337-44-6

Celem zajęć praktycznych jest zastosowanie wiedzy w praktyce, rozwijanie nawyków, pogłębianie oraz nabywanie umiejętności praktycznych niezbędnych w zawodzie hotelarza. Zajęcia praktyczne mają umożliwić uczniom (słuchaczom) konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyką. Musi zatem nastąpić korelacja z treściami przedmiotu „Organizacja i technika pracy w hotelarstwie”. Ocena ucznia powinna odbywać się na podstawie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej, poprawności wykonywania konkretnych czynności i zadań praktycznych oraz obserwacji jego zachowania, postawy i zaangażowania. Niniejsze ćwiczenia przeznaczone są właśnie do wykorzystywania na zajęciach praktycznych oraz do uatrakcyjnienia przedmiotu: organizacja pracy w hotelarstwie w technikum hotelarskim oraz policealnym studium zawodowym kształcącym słuchaczy w zawodzie technik hotelarstwa. Ćwiczenia zawarte w Zeszycie mogą być wykorzystane w kształceniu modułowym. Książka jest zgodna z programem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ćwiczenia zamieszczone w niniejszym zeszycie gwarantują osiągnięcie celów kształcenia podanych w programie MEN.

Zeszyt ćwiczeń został podzielony na działy, zgodnie z programem MEN. Przy rozwiązywaniu zadań wskazane jest korzystanie z pozycji „Technik hotelarstwa - organizacja pracy w hotelarstwie” - skrypt do nauki zawodu autorstwa Sylwii Oparki i Teresy Nowickiej. Treść ćwiczeń nawiązuje do treści zawartych w wyżej wymienionym skrypcie. Ponadto w zeszycie umieszczono treści nowe, które skrypt nie zawiera.

Skala trudności ćwiczeń, jak również czas niezbędny do ich wykonania przez ucznia są zróżnicowane. Sporą ilość ćwiczeń stanowi zbiór scenek hotelowych, sytuacji, z którymi mogą się zetknąć przyszli pracownicy hotelu. Stanowią one urozmaicenie zajęć teoretycznych.

Życzymy powodzenia w poznawaniu tajników zawodu hotelarza.

● Spis treści: http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788362337446&spisTR=1&store_id=2

Zamówienia realizuje:

● Księgarnia ekonomiczna – Kazimierz Leki, dokument online: http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788362337446&hthost=1&store_id=2, data dostępu 04.12.2011

● Hotelarze.pl, dokument online: http://www.ksiazki.hotelarze.pl/?p=productsMore&iProduct=22&sName=nowosc!-cwiczenia-do-zajec-praktycznych-cz.-2.-br-komunikowanie-sie-z-goscmi-hotelowymi-i-technika-pracy-w-recepcji.-sylwia-oparka-teresa-nowicka, data dostępu 04.12.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit