Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym

Konkurencyjność

Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. Nauk. Józef Sala. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Naukowe, 2010,– 752 s.; tab., wykr., il.; ISBN 978-83-208-1912-0


Podstawowym nurtem zainteresowań Autorów monografii są sposoby i instrumenty podnoszenia konkurencyjności regionów turystycznych. Zaprezentowali oni miejsce i rolę samorządów oraz organizacji turystycznych w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej regionów na rynku turystycznym. Problematyka monografii została ujęta w trzech nurtach badawczych dotyczących: koncepcji marketingu terytorialnego w turystyce, form turystyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej miast i regionów oraz współpracy lokalnych podmiotów rynku turystycznego jako czynnika konkurencyjności. Istotnym walorem publikacji jest prezentacja zarówno teoretycznych aspektów konkurencyjności regionów na rynku turystycznym, jak i bieżących wyników badań empirycznych prowadzonych przez ośrodki akademickie.

Zakres i treść problematyki książki sprawia, że zainteresuje ona studentów szkół wyższych, organizacje turystyczne, organy samorządu terytorialnego, menedżerów firm turystycznych, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu związków turystyki z gospodarką regionalną.

● Końcówka nakładu publikacji dostępna jest w Katedrze Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, osoba kontaktowa: mgr Dominik Ziarkowski, email: ziarkowski@uek.krakow.pl, tel. 12 293-52-83

Źródło: Dominik Ziarkowski, korespondencja nadesłana 28.09.2010

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit