Konkurencyjność produktów turystycznych

Konkurencyjność produktów turystycznych / pod red. Mikołaja Jalinika. Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2009,– 458 s.; il., tab., wykr.; 24 cm; ISBN 978-83-60200-70-4

Ze wstępu. W obszarze problematyki konkurencyjności i wzrostu społeczno-gospodarczego rośnie znaczenie jakości produktu turystycznego. Trwałość i dynamika wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego zależą w dużym stopniu od sprawnego i efektywnego wykorzystywania przestrzennie zróżnicowanych obszarów i predyspozycji rozwojowych podmiotów turystycznych. Obecnie dynamicznie zmieniają się uwarunkowania działalności podmiotów turystycznych, gdyż zmieniają się potrze-by konsumentów, występuje ostra rywalizacja pomiędzy usługodawcami, pogłębiają się procesy globalizacji na rynku światowym. Dużego znaczenia nabierają problemy przewagi konkurencyjnej, sama konkurencyjność, jak też zasoby konkurencyjne. Nie ma też uniwersalnej teorii określającej pojęcie konkurencyjności," ani też zunifikowanych miar i narzędzi do jej mierzenia. Te pojęcia dotyczą za-równo poszczególnych podmiotów turystycznych, jak i całej branży turystycznej.

Celem monografii jest stworzenie możliwości zaprezentowania wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych, dotyczących konkurencyjności produktów różnych branż turystycznych. Monografia jest zbiorem ujęć teoretycznych, dotyczących przykładów rozwoju produktów turystycznych, jak też koncepcji analiz i badań zjawisk innowacyjnych oraz zachowań wobec konsumenta.

Przy ostrej walce konkurencyjnej prowadzenie działalności gospodarczej stało się prawdziwą sztuką, dość często bardzo skomplikowaną. Nie ma tu miejsca na popełniane błędy. Najdrobniejsze nawet potknięcia organizacyjne mogą być niezwykle kosztowne. Im większe są możliwości wewnętrznej zmiany systemów, tym większe stają się szansę na dostosowanie się do ulegającego stałym przeobrażeniom środowiska. Podmioty turystyczne są takim systemem, natomiast ich struktura organizacyjna stanowi jeden z elementów, które powinny być najbardziej podatne na zmiany.

W sytuacji, gdy środowisko ulega stałym i szybkim zmianom, usługodawcy muszą szybko i zdecydowanie podejmować decyzje, od których zależy zysk lub strata. Elastyczność działań i nowoczesne rozwiązania w branży turystycznej, a przede wszystkim innowacyjność są niezbędne dla utrzymania i poprawy pozycji konkurencyjnej. Na kluczową rolę innowacyjności wśród czynników sukcesu zwrócił uwagę również M.E. Porter, twierdząc, że podmioty osiągają przewagę konkurencyjną na skutek działań innowacyjnych. W branży turystycznej jest to szczególne istotne, ponieważ dotyczy to szerokiego zakresu ofert, a między innymi: hotelarstwa, agroturystyki, turystyki uzdrowiskowej, poprzemysłowej, wiejskiej i wielu produktów turystycznych (lokalnych, regionalnych, markowych). W ostatnich latach nieustannie pojawiają się nowe techniki i technologie, a konkurencja stale się nasila. W takiej sytuacji podmioty turystyczne, które nie wprowadzają zmian lub zbyt wolno reagują na zdarzenia zachodzące w otoczeniu mogą przestać funkcjonować. […] Mikołaj Jalinik

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit