Konsument na rynku turystycznym: informacja turystyczna w Europie

Konsument na rynku turystycznym: informacja turystyczna w Europie
Konsument na rynku turystycznym: informacja turystyczna w Europie / [pod red. Doroty Chudy-Hyski, Michała Żemły]; Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego. – Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2010. – 343 s.: il. (w tym kolor.); 24 cm. Materiały z konf., 27-28 października 2010 r., Katowice. – Streszcz. ang. przy niektórych ref. Wydaw. dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. ISBN 978-83-60953-51-8

Spis treści
Część 1: System informacji turystycznej w Polsce: wybrane aspekty teoretyczne
1.1. Bernard Kubiak: Rola informacji w warunkach globalizacji: kapitał, turystyka, usługi
1.2. Henryk Handszuch: Społeczne i kulturowe interakcje w informacji turystycznej
1.3. Marian Głowacki: Dezinformacja i pseudoinformacja w turystyce
1.4. Romuald Ziółkowski: Preferencje turystów w zakresie wykorzystania źrodeł informacji turystycznej
1.5. Tadeusz Burzyński: Informacja a system turystyki
1.6. Zygmunt Kruczek: Nowatorskie formy promocji atrakcji i obszarów turystycznych
1.7. Marek Łabaj: Wskaźniki ekologiczne w polskim systemie informacji turystycznej
1.8. Krzysztof Sala: Dane o dochodach i wykształceniu jako istotne źródło informacji o ruchu turystycznym
1.9. Maria-Chiara Minciaroni: Oznakowanie dróg podkreślania walorów terenu

Część 2: Informacja turystyczna a prawa konsumenta na rynku turystycznym
2.1. Jerzy Raciborski: Ustawa o usługach turystycznych a system informacji turystycznej w Polsce
2.2. Piotr Cybula: Istota obowiązku informacyjnego organizatora turystyki względem klienta z art. 12 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych
2.3. Mariusz Jagielski: Obowiązki organizatorów turystyki w zakresie ochrony danych osobowych
2.4. Dominik Wolski: Informacja turystyczna a bezpieczeństwo i odpowiedzialność w turystyce

Część 3: Internet i nowe media w informacji turystycznej
3.1. Mirosław Nalazek: Rola nowych technologii informacji turystycznej
3.2. Zbigniew Spyra, Paweł Piotrowski: Regionalne portale turystyczne jako źródła informacji – analiza porównawcza
3.3. Ewa Limianin-Zontek, Zbigniew Zontek: Internet – możliwości i wyzwania dla rozwoju turystyki w Polsce
3.4. Magdalena Zenderowska: Internet jako źródło informacji w turystyce: szanse i zagrożenia
3.5. Przemysław Rusiecki: Mewslettery jako narzędzie promocji i informacji turystycznej w Polsce
3.6. Irena Szewczyk: Wykorzystanie systemów rezerwacji w biurze podróży
3.7. Marcin Kin: Rozwiązania mobilne w Systemach Informacji Turystycznej
3.8. Łukasz Rychliński: Rewolucja mobilna w promocji miasta – jak telefon komórkowy zmienia turystykę kulturową

Część 4: Narodowe systemy informacji turystycznej w wybranych krajach Europy
4.1. Andrew Daines: Platforma turystyczna VisitBritain
4.2. Ivana Bilikowá, Anna Gruszczyńska: System informacji turystycznej w Republice Czeskiej
4.3. Ávila Berciel Reyes: Przyszłość informacji turystycznej: zalecenia dla Hiszpanii (i innych krajów)

Część 5: Systemy informacji turystycznej w Polsce – wybrane aspekty regionalne
5.1. Aleksander Panasiuk: Problemy finansowania systemu informacji turystycznej (na przykładzie badań w gminach województwa zachodniopomorskiego)
5.2. Adam Pawlicz: Potencjał kwalifikacyjny pracowników informacji turystycznej (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego)
5.3. Michał Żemła, Anna Staszewska: Wybrane aspekty funkcjonowania punktów i centrów informacji turystycznej w województwie śląskim
5.4. Krzysztof Cieślikowski: Rola convention bureau w rozwoju turystyki biznesowej w regionie na przykładzie miasta Katowice
5.5. Piotr Mielec: Informacja turystyczna w województwie opolskim
5.6. Mariusz Staniurski: Partnerstwo Dorzecza Narwi – perspektywy rozwoju informacji turystycznej w północno-wschodniej Polsce i Euroregionie „Niemen w ramach sieci „Opowieści z Narwi”

Część 6: Informacja turystyczna w wybranych formach turystyki
6.1. Adam R. Szromek, Agnieszka Kowalska-Styczeń: Dostosowanie systemów i nformacji turystycznej do turystyki poprzemysłowej niepełnosprawnych – założenia do systemu
6.2. Adam R. Szromek, Anna Nitkiewicz-Jankowska: Sprawozdawczość statystyczna jako cenne źródło informacji w obiektach turystyki poprzemysłowej na przykładzie ZKWK GUIDO
6.3. Robert Lanquar: Pomiędzy informacja a propagandą – promocja turystyki religijnej
6.4. Maciej Dzięgiel: Rola źródeł informacji w rozwoju turystyki przemysłowej w województwie świętokrzyskim na przykładzie prehistorycznej kopalni krzemienia pasiastego e Krzemionkach Opatowskich

Zainteresowani pozyskaniem publikacji proszeni są o kontakt z jej redaktorem: dr hab. Michał Żemła, Katedra Turystyki Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego, ul. Harcerzy Września 3, 40-659 Katowice, tel. +48 (32) 35 70 500 (centrala), email: michal.zemla@gwsh.pl
Źródło: Michał Żemła, korespondencja nadesłana 02.07.2012

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit