Krajobraz i turystyka: o wzajemnych relacjach

Krajobraz i turystyka: o wzajemnych relacjach

Krajobraz i turystyka: o wzajemnych relacjach / Sylwia Kulczyk. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2013,  188 s.

Książka stanowi kompleksowe studium relacji  pomiędzy turystyką i krajobrazem. Autorka, mając do wyboru napisanie monografii opartej na literaturze lub wykonanie typowej pracy badawczej, wybrała najtrudniejszą drogę pośrednią. Powstało zatem gruntowne opracowanie, oparte na bogatych, zagranicznych i polskich źródłach, z licznymi autorskimi ujęciami. W miejscach, gdzie danych literaturowych zabrakło, autorka wykonała własne badania, których wyniki harmonijnie włączyła w tok dzieła” – z recenzji dr. hab. Jarosława Balona

Spis treści
● Wstęp
1 Krajobraz jako przedmiot badan geografii turyzmu
1.1 Definicja krajobrazu
1.2 Przestrzeń, środowisko i miejsce — pokrewne koncepcje badawcze
1.3 Zastosowanie koncepcji krajobrazu na gruncie geografii turyzmu
1.4 Krajobraz — zasób, walor czy atrakcja turystyczna?
2 Właściwości krajobrazu
2.1 Zakresy pojęcia „krajobraz”
2.2 Zasięg krajobrazu
2.3 Skala przestrzenna krajobrazu
2.4 Dynamika krajobrazu
2.5 Autentyczność krajobrazu
3 Krajobraz jako struktura
3.1 Struktura krajobrazu w badaniach nad turystyka
3.2 Elementy strukturalne krajobrazu a jego wykorzystanie na potrzeby turystyki
3.3 Typologia elementów strukturalnych krajobrazu na potrzeby badan nad turystyka
4 Relacje turystyka – krajobraz; próba identyfikacji
4.1 Krajobraz turystyczny czy turystyka krajobrazowa?
4.2 Indywidualizacja jako nowy (?) trend w turystyce
4.3 Polscy turyści indywidualni na przykladzie uczestników OSOTT
4.4 Krajobraz jako część doświadczenia turystycznego; zmysły, motywy, preferencje
5 Fotografowanie jako sposób postrzegania krajobrazu
5.1 Paradygmaty percepcji a badania nad turystyka
5.2 Fotografowanie jako świadectwo doświadczenia turystycznego
5.3 Metody fotograficzne w badaniach krajobrazu
6 Struktura krajobrazu postrzeganego przez turystów
6.1 Struktura krajobrazu postrzeganego przez turystów — metodyka przeprowadzonych badan
6.2 Charakterystyka ogólna wyników badan
6.3 Struktura różnych typów krajobrazów w oczach turystów
● Podsumowanie
● Literatura
● Spis rycin, tabel i ramek
● Landscape and tourism – the mutual relations. Summary
● Załączniki

Zamówienia realizuje Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Książkę w cenie 30 zł (+ koszt wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej) można zamówić w wydawnictwie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 30 , 00-927 Warszawa , pok. 4, tel. (48) 22 552 06 24; mgr Michał Tomczuk - redaktor, e-mail: michaltomczuk@wp.pl

Źródło: Sylwia Kulczyk, korespondencja nadesłana 12.02.2013

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit