Krajobraz : od estetyki the picturesque do doświadczenia topograficznego

Krajobraz

Krajobraz : od estetyki the picturesque do doświadczenia topograficznego / Beata Frydryczak ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2013. – 250, [1] s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm. Serie: Studia i Materiały - Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych; Krajobrazy. ISBN: 9788376542775; ISSN: 2353-1657

Książka „Krajobraz. Od estetyki the picturesque do doświadczenia topograficznego" autorstwa Beaty Frydryczak jest pierwszą publikacją ukazującą się w nowej serii wydawniczej „Krajobrazy". Jej celem są szerokie, interdyscyplinarne badania nad krajobrazem kulturowym, rozumianym jako przestrzeń doświadczenia i środowisko życia podlegające zmianom historycznym, kulturowym i przyrodniczym. Mamy nadzieję, że seria ta uzupełni odczuwalny w polskiej literaturze przedmiotu brak tego rodzaju dyskursu i rozbudzi zainteresowania badawcze dla tej problematyki, inicjując wspólną płaszczyznę dla wielu dziedzin nauki.
„Autorka sproblematyzowała w książce pojęcie krajobrazu, pokazując różnice między jego rozumieniem metafizycznym, estetycznym i kulturowym. Dokonała wszechstronnej analizy i interpretacji pojęcia, odsłaniając jego filozoficzne zakorzenienie i wieloaspektowe funkcjonowanie w kulturze [...]. Książka prof. Frydryczak nie jest poradnikiem czy przewodnikiem typu, jak uzyskać właściwe widzenie krajobrazu, umiejętność jego estetycznego oceniania czy kontemplacji. Autorka stawia sobie inny cel, mianowicie pokazania teoretycznych zmian, jakie zaszły w ostatnim czasie, wyznaczenia nowych relacji między najważniejszymi pojęciami naszej kultury w ich odniesieniu do natury-krajobrazu oraz uwikłania się w nie człowieka współczesnej cywilizacji. Tego typu filozoficznych, a nie jedynie techniczno-praktycznych czy historyczno-ogrodowych, książek na naszym rynku wydawniczych pojawia się bardzo niewiele". Z recenzji Leszka Sosnowskiego.
Zamówienia realizuje Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 61-725 Poznań, ul. S. Mielżyńskiego 27/29, tel. 61 852 74 41 wew. 21, fax 61 852 22 05, email: dystrybucja@ptpn.poznan.pl
Źródło: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, data dostępu 31.05.2014 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit