Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej w mieście

Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej w mieście

Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej w mieście: ewolucja problemu: monografia / Katarzyna Ujma-Wąsowicz. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2012,– 281 s.; ISBN: 978-83-7880-056-9

Przedmiotem monografii jest próba ukazania wagi i złożoności zagadnienia, jakim jest kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnych we współczesnym mieście. Zamiarem autorki było wniesienie nowych wartości do zagadnień planowania i projektowania terenów rekreacji sportowej w środowisku miejskim. Podjęty problem rozpatrywano w kontekście statusu miejsc aktywnej rekreacji w środowisku zurbanizowanym, ich dostępności oraz związku z terenami zielonymi narastającej potrzeby większego różnicowania infrastruktury dla dyscyplin sportu rekreacyjnego, co wynika z otwarcia na nowe technologie oraz z rozszerzenia grup potencjalnych jej użytkowników, definiowanych sprawnością fizyczną i intelektualną, wiekiem oraz płcią.

Niniejsza monografia jest głosem w dyskusji z punktu widzenia architekta urbanisty, na temat przyczyn niskiej aktywności, a tym samym sprawności fizycznej Polaków. Kluczowym spostrzeżeniem jest to, że w Polsce w procesie kształtowania postaw prosportowych największy nacisk kładzie się na walory prozdrowotne, edukację i społeczne zaangażowanie. Podobnej uwagi nie poświęca się równie ważnemu zagadnieniu, jakim jest kwestia programowania przestrzeni sportowo-rekreacyjnych w mieście. Wydaje się, że jest potrzeba nadania planowaniu i kształtowaniu miejsc sportu powszechnego wysokiej rangi porównywalnej z tą, którą mają np. nauki medyczne, społeczne czy związane z kulturą fizyczną.

● Spis treści:

○ strona 1: http://www.wydawnictwopolitechniki.pl/pliki/117243474.jpg

○ strona 2: http://www.wydawnictwopolitechniki.pl/pliki/683279503.jpg

Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa Politechniki Śląskiej, dokument online: http://www.wydawnictwopolitechniki.pl/Ksztaltowanie-przestrzeni-sportowo-rekreacyjnych-w-miescie-Ewolucja-problemu;s,karta,id,1408, data dostępu 18.03.2013

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit