Kultura fizyczna a globalizacja : praca zbiorowa

Kultura fizyczna a globalizacja : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego i Piotra Rymarczyka ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. – Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2010. – 517 s. : il. ; 24 cm. – (Monografie SALOS RP). ISBN 978-83-924538-7-1 (SALOS RP)

Zainteresowanie procesami globalizacji w kulturze fizycznej sprawiło, że obok coraz liczniejszych publikacji poświeconych temu zagadnieniu, problematyka ta zagościła także w literaturze podręcznikowej, czego przykładem może być Socjologia kultury fizycznej zawierająca rozdział jej poświęcony. W ten nurt wpisuje się niniejsza monografia. Jej zaletą jest „globalny” zakres tematyczny, ujęty w formalne ramy czterech części. Wśród 48 tekstów składających się na omawiana pozycję znajdujemy pełen wachlarz stanowisk reprezentowanych przez przedstawicieli praktycznie wszystkich dziedzin współczesnej humanistyki.

Globalizacja – w opinii większości autorów – będącą procesem nieodwracalnym, wywołuje biegunowo przeciwstawne oceny. Taki też wydźwięk maja zamieszczone teksty, które pozwalają czytelnikowi zapoznać się z zakresem zjawiska, lecz i jego krańcowo różnymi ocenami, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę skutki zachodzących przemian. Z recenzji dra Krzysztofa W. Jankowskiego.

Publikacja bezpłatna.

Kontakt: Dorota Kacperska, sekretarz generalny Salezjańskiej Organizacji Sportowej, 03-775 Warszawa, ul. Kawęczyńska 53, tel.: (22) 670-06-55; (22) 518-61-26, fax: (22) 670-06-55, email: salosrp@salosrp.pl | www: http://www.salosrp.pl

Źródło: Zbigniew Dziubiński, korespondencja nadesłana 04.01.2011

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit