Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego i Krzysztofa W. Jankowskiego; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2009,– 574 s.; tab., wykr., il.; 24 cm; (monografie solos rp); ISBN 978-83-924538-6-4

Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym - praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Dziubińskiego i Krzysztofa W. Jankowskiego - stanowi próbę multidyscyplinarnej i wieloaspektowej analizy tytułowego zagadnienia. Zawarte w książce teksty, z których wiele jest autorstwa uznanych specjalistów w opisywanych dziedzinach, rozpatrują zjawiska zachodzące we współczesnym sporcie, rekreacji, wychowaniu fizycznym, turystyce i kulturze cielesnej z perspektywy filozofii, teologii, socjologii, antropologii kulturowej, pedagogiki, psychologii i historii, a także podejmują związane z nimi zagadnienia prawne i organizacyjne (...). Różnorodność poruszanej w pracy tematyki i merytoryczne walory zaprezentowanych analiz sprawiają, że Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym może być źródłem informacji i inspiracji dla każdego zainteresowanego współczesną kulturą fizyczną humanisty. Z recenzji drą Piotra Rymarczyka
Prace wybrane do monografii stanowią wyjątkowo cenny zbiór zróżnicowanych (perspektywą badawczą, nasyceniem refleksją teoretyczną i empirią) artykułów znawców i badaczy problemu. Jest ona także rzadkim przykładem naukowej agory, w przestrzeni której młodzi naukowcy mają szansę prezentacji swych dociekań naukowych obok niekwestionowanych autorytetów (prof. Z. Dziubiński, prof. J. Kosiewicz, ks. prof. S. Kowalczyk, prof. Z. Krawczyk, prof. W. Lipoński, prof. J. Lipiec, prof. T. Maszczak, prof. A. Pawłucki). W tym kontekście nie mogą zaskakiwać pewne różnice jakości prezentowanych artykułów, przy czym myślę tu o różnicy pomiędzy pracami wybitnymi i wyjątkowymi a dobrymi standardami pracy naukowej. Jestem przekonany, że czytelnik, który zapozna pomieszczone w zbiorze teksty uzna, że jest to wartościowe kompendium współczesnej wiedzy humanistów o kulturze fizycznej, swoisty niezbędnik badacza studiującego problemy sportu i bliskich mu dziedzin rzeczywistości społecznej. Z recenzji drą Michała Lenartowicza
Monografia została zaprezentowana podczas sympozjum naukowego Salezjańskiej Organizacji Sportowej (SALOS) i Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie „Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym”, które odbyło się 24 października 2009 roku w Warszawie.
Monografia dostępna jest w bibliotekach naukowych o profilu turystycznym. Dystrybuowana była przez Salezjańską Organizację Sportową. Kontakt: Dorota Kacperska - sekretarz generalny Salezjańskiej Organizacji Sportowej, ul. Kawęczyńska 53, 03-775 Warszawa. tel.: 022 670-06-55; 022 518-61-26; email: salosrp@salosrp.pl

Źródło: Dorota Kacperska, korespondencja nadesłana 15.12.2009

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit