Kultura i turystyka: miejsca spotkań

Kultura_i_Turystyka_okadka

Kultura i turystyka: miejsca spotkań / red. nauk. Beata Krakowiak, Andrzej Stasiak, Bogdan Włodarczyk. Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, 2013,– 416 s., il., tab., wykr., plan; 24 cm. ISBN: 978-83-61001-17-1

Ze wstępu. Oddajemy do Państwa rąk kolejny, szósty już tom monografii w serii „Kultura i Turystyka”, Tym razem opracowanie poświęcone jest identyfikacji i analizom obiektów i miejsc, w których zachodzi bezpośrednie zetknięcie turystów z kulturą odwiedzanego obszaru. Stąd podtytuł: „miejsca spotkań”. […] Zgromadzone w publikacji rozważania oscylują przede wszystkim wokół problematyki przestrzeni spotkań – przestrzeni, która będzie sprzyjała wzbogacaniu przeżyć emocjonalnych i doświadczeń turysty w kontakcie z kulturą. Własnie na emocje , wewnętrzne przeżycia i psychiczne satysfakcje , jako kluczowe elementy w postrzeganiu i ocenie przez turystów, zwraca uwagę część autorów. Żyjemy wszak w epoce gospodarki doświadczeń.
Opublikowane prace skłaniają także ku szerszym refleksjom, a na ich podstawie rodzi się wiele ważnych pytań. Wśród najbardziej frapujących można wymienić: jak ewoluują najważniejsze motywy, potrzeby i wymagania współczesnych turystów kulturowych? Jaka jest jakość i autentyczność przeżyć turystycznych w sztucznie wykreowanych miejscach spotkań? Czy możliwa jest koegzystencja tradycyjnych i nowych atrakcji, czy też nowe atrakcje staną się „zabójczą” konkurencją dla tradycyjnych instytucji kultury? Czy nowe atrakcje zawsze oferują bezwartościowe rozrywkę dla mało wymagających klientów? W jaki sposób, i czy w ogóle, można przeciwstawić się bezlitosnym prawom rynku (dyktatowi popytu?)? Jak dalece skuteczne dla w przypadku tradycyjnych atrakcji jest stosowanie benchmarkingu czy modyfikowanie misji instytucji? […] Redakcja

Spis treści
● Wstęp .

MIEJSCA SPOTKAŃ – ZAGADNIENIA TEORETYCZNE
● Jakość i autentyczność: czy jedno wyklucza drugie? – Marek Nowacki
● Miejsca spotkań kultury i turystyki – Andrzej Stasiak, Bogdan Włodarczyk
● Rola logo miejsca docelowego w komunikacji marketingowej w świetle badań – Bartłomiej Walas
MIEJSCA SPOTKAŃ – PRZESTRZEŃ MIEJSKA
● Miasta historyczne Europy Środkowej: wspólne dziedzictwo a możliwości rozwoju turystyki na wybranych przykładach – Robert Faracik
● Modern forms of cultural tourism organization in Moscow – Anna Aleksandrowa Ekaterina V. Aigina
● Kultura, nauka i rozrywka w miejskiej polityce turystycznej – Andrzej Kowalczyk
● Cittaslow – światowa sieć miast dobrego życia a turystyka kulturowa – Krzysztof Skalski
● Gdańsk Jana Heweliusza – turystyczny fenomen jedności miejsca, kultury i nauki – Monika Mikołajczyk
● Poaugustiański zespół klasztorny w Żaganiu jako produkt turystyczny? – Magdalena Duda-Seifert, Adam Raciborski

MIEJSCA SPOTKAŃ – PRZESTRZEŃ MUZEÓW
● Turystyka kulturowa i nowe muzea w Polsce – Dorota Folga-Januszewska
● Małe muzea jako miejsce spotkań istotnych – Łucja Piekarska-Duraj, Piotr Idziak
● Skansen Archeologiczny „Karpacka Troja” – Kreacja nowej atrakcji turystycznej i ocena jej jakości – Zygmunt Kruczek
● Muzeum na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy – rewitalizacja, kultura, turystyka – Anna Nadolska
● Muzeum multimedialne jako miejsce spotkań – wybrane aspekty (na przykładzie muzeów piwowarstwa) – Katarzyna Duda-Gromada

MIEJSCA SPOTKAŃ – PRZESTRZENIE NOWE, NIEZWYKŁE I OSOBLIWE
● Centrum Nauki Kopernik w Warszawie miejscem spotkań – Joanna Kucharska
● Ogród Doświadczeń w Krakowie – miejsce spotkań z człowiekiem i nauką – Magdalena Banaszkiewicz
● Wykorzystanie obiektów przemysłowych do celów kulturalnych i turystycznych na przykładzie kompleksu przemysłowego Kopalni i Koksowni Zollverein w Essen – Jolanta Nölle
● Centra handlowe nowymi turystyczno-kulturalno-rekreacyjnymi atrakcjami Łodzi – Marzena Makowska-Iskierka
● Cmentarz jako przestrzeń spotkań – Sławoj Tanaś
● Obiekty opuszczone jako atrakcje turystyczne Łodzi – Robert Wiluś, Michał Duda
● „W taki sposób możesz zobaczyć je tylko raz” – prezentacja zabytków niedostępnych – Karolina Fidyk
● Literacka interpretacja dziedzictwa łódzkich Żydów na podstawie koncepcji miejsc zapośredniczonych – Jacek Kaczmarek, Karolina Piotrowska
● Miejsca spotkań zapomnianego dziedzictwa kulturowego mennonitów na ziemiach polskich – Magdalena Woźniczko, Tadeusz Jędrysiak

Publikację „Kultura i Turystyka - miejsca spotkań” można otrzymać nieodpłatnie. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów przekazania publikacji. Kontakt: Michalina Kraszkiewicz, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź, tel. 42 663 77 33, fax. 42 662 09 72, email: mkraszkiewicz@rotwl.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit