Kultura i turystyka - wspólnie zyskać!

Kultura i turystyka - wspólnie zyskać!: praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stasiaka. Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, 2009,– 364 s.; ISBN 978-83-918688-8-41

SPIS TREŚCI
Ekonomiczne i społeczne aspekty współpracy kultury i turystyki
● Piotr Zmyślony : Rachunek zysków bez strat: identyfikacja ekonomicznych korzyści współdziałania kultury z turystyką
● Васылъ Ф. Кифяк : Роль культуры в формировании туристического спроса
● Marta Derek, Andrzej Kowalczyk : Turystyka kulturowa w świetle koncepcji klastra turystycznego
● Wacław Idziak : Wioska tematyczna w aspekcie ekonomicznym
● Joanna Kosmaczewska : Ginące zawody jako atrakcja turystyczna i pozarolnicze źródło zarobkowania mieszkańców obszarów wiejskich
● Nazar Kudla : Rola turystyki w zachowaniu dziedzictwa etnicznego górali ukraińskich na terenach chronionych
● Karolina Buczkowska : Turysta kulturowy – klient nietuzinkowy
Kultura jako część produktu turystycznego regionu
● Armin Mikos v. Rohrscheidt : Nowoczesne trasy miejskie jako forma prezentacji historii i kultury oraz oferta turystyczna
● Marta Wawrzyniak : Projekt szlaku Juliana Tuwima w Łodzi
● Tomasz Koralewski : Bitwa pod Gettysburgiem w 1863 r. jako przykład wykorzystania historii na potrzeby rozwoju produktu turystycznego
● Krzysztof Korzeń : Dolina Pałaców i Ogrodów - nowy produkt turystyczny oparty na dziedzictwie kulturowym Kotliny Jeleniogórskiej
● Magdalena Woźniczko, Dominik Orłowski : Winiarstwo jako narodowe dziedzictwo kultury i jego wykorzystanie w enoturystyce północnych Węgier
● Sylwia Dudek-Mańkowska, Katarzyna Duda-Gromada : Złożony produkt turystyczny – Przykład Małopolskiego Przełomu Wisły
Nowoczesne formy udostępniania obiektów i instytucji kultury dla turystyki
● Marek Nowacki : Kształtowanie ceny wstępu do atrakcji dziedzictwa
● Piotr Idziak : Konkurencyjność muzeów w gospodarce doznań i kreatywności
● Sebastian Wacięga : Lokalne muzeum jako inkubator produktów turystycznych
● Dominik Orłowski, Magdalena Woźniczko : Tradycyjne pożywienie ludowe jako element wzbogacający muzealną ofertę turystyczną Kujaw
● Sylwia Dudek-Mańkowska, Magdalena Fuhrmann : Centra handlowe trzeciej generacji w Warszawie jako nowe produkty turystyczne
Kreowanie wizerunku i promocja turystyczna na bazie dziedzictwa kulturowego
● Jolanta Ćwiklińska : Rola dziedzictwa kulturowego w kreowaniu wizerunku obszaru turystycznego
● Brigita Žuromskaitė : "Wilno - Europejska Stolica Kultury 2009". Cienie i blaski tytułu
● Joanna Orzechowska : Miasto subiektywnie - łódzkie podwórka przy ulicy Piotrkowskiej
● Zygmunt Kruczek, Bartłomiej Walas : Nowoczesne postrzeganie promocji kulturowych produktów turystycznych

Publikacja od 29 października 2009 roku jest dostępna w sprzedaży. Zamówienia realizuje Karolina Wiśniewska, Biblioteka Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, ul. Kopcińskiego 69/71, 90 -032 Łódź; tel. +48 42 682 95 25, fax +48 42 632-42-23; email: karolina.wisniewska@wsth.edu.pl , biblioteka@wsth.edu.pl

Źródło : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, data dostępu 30.10.2009

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit