Kulturowe uwarunkowania żywienia w turystyce

Kulturowe_uwarunkowania_ywienia

Kulturowe uwarunkowania żywienia w turystyce / red. nauk. Halina Makała ; Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. – Warszawa : Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, 2013. – 349 s. : il. ; 24 cm. Streszcz. ang. przy pracach. Bibliogr. przy pracach. ISBN 978-83-933284-7-5

Prezentowana monografia naukowa stanowi pogłębioną analizę wpływu dziedzictwa kulinarnego na rozwój turystyki w różnych regionach kraju i świata. Autorzy zamieszczonych w niej opracowań  są znawcami kuchni regionalnych, zarówno praktykami prowadzącymi w różnych uczelniach zajęcia na specjalności gastronomia, jak i znanymi analitykami oraz propagatorami kultur żywieniowych jako ważnych  części składowych kultury i tradycji wytworzonej na badanych obszarach.

W monografii znajdują się opracowania odnoszące się do uniwersalnych wzorów żywieniowych, takich jak wegetarianizm, oraz do specyfiki produktów regionalnych i sposobów ich prezentacji w placówkach muzealnych. Przedstawiono tradycje i dziedzictwo kuchni regionalnych zarówno w Polsce, jak i na świecie. Autorzy zbadali mało do tej propagowane w turystyce elementy tych kuchni, odkrywają ich nowe obszary w sensie geograficzno-przestrzennym oraz pod katem wielości smaków.
W pierwszej części zatytułowanej: „Wpływ dziedzictwa kulinarnego na rozwój turystyki” zostały omówione aspekty związane z żywieniem wegetariańskim, przedstawiono muzea jako obiekty kulinarnej turystyki kulturowej. Scharakteryzowano w niej również potencjał rozwoju turystyki kulinarnej w województwie podlaskim, szlak kulinarny „Smaki Bieszczadów” oraz turystykę kulinarną w obiektach rezydencjonalnych na terenie województwa podkarpackiego. Autorka pierwszego opracowania porusza tematykę wegetarianizmu w aspekcie racjonalnego wyboru oraz możliwości indywidualnego rozwoju człowieka. Wykazała, iż zagadnienia dotyczące wegetarianizmu koncentrują się nie tylko na kwestiach żywieniowych, ale są też drogą dla rozwoju człowieka. W następnym artykule przedstawiono muzea – obiekty kulinarnej turystyki kulturowej związane z żywnością wraz z przeglądem najciekawszych placówek. Zwrócono uwagę na fakt, iż turystyka kulinarna jest bardzo przyjemną formą turystyki uprawianą przez coraz większe grupy osób, znużonych klasycznymi atrakcjami turystycznymi oraz standardowymi ekspozycjami. Kolejne opracowania ukazują potencjał rozwoju turystyki kulinarnej w województwie podlaskim, jako jeden z wiodących produktów turystycznych oraz koncepcję szlaku kulinarnego „Smaki Bieszczadów”, którego utworzenie umożliwi turystom oraz odwiedzającym go gościom poznanie lokalnych i tradycyjnych potraw. W tej części monografii zaprezentowano turystykę kulinarną w obiektach rezydencjonalnych na terenie województwa podkarpackiego. Ocenie poddano również możliwości wykorzystania obiektów rezydencjonalnych Podkarpacia dla potrzeb turystyki kulinarnej.
Druga część monografii zatytułowana „Tradycje i dziedzictwo kulinarne kuchni regionalnych w Polsce” zawiera pięć opracowań obejmujących zakresem: charakterystykę kuchni regionalnej w Puszczy Białej, przedstawienie kaszy jako produktu tradycyjnego lubelszczyzny w kształtowaniu rozwoju turystyki regionalnej, analizę kuchni regionalnej Krakowa w latach 1989–2006, kuchni śląskiej jako elementu potencjału turystycznego regionu oraz analizę kulturowych uwarunkowań regionalnej kuchni świętokrzyskiej. W każdym z opracowań dokonano prezentacji kulinarnego dziedzictwa wybranych regionów Polski i możliwości degustacji tamtejszych specjałów. Zwrócono uwagę na to, iż podczas podróży po Polsce turyści coraz częściej chcą poznawać regionalne dziedzictwo kulinarne i dlatego ogromnym zainteresowaniem cieszą się folklorystyczne zakłady gastronomiczne, imprezy kulinarne organizowane w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach, czy wreszcie muzea i szlaki, które zapoznają z różnymi aspektami gastronomii.
Trzecia część monografii „Tradycje i dziedzictwo kulinarne na świecie” zawiera opracowania prezentujące możliwości wykorzystania tradycyjnego piwa litewskiego w rozwoju turystyki kulturowej na Litwie, podejmujące charakterystykę kuchni żydowskiej oraz jej znaczenia w turystyce Izraela, opisujące tradycje i świąteczne zwyczaje kulinarne w krajach azjatyckich na przykładzie kuchni japońskiej, tematykę gastronomii Nowej Zelandii jako produktu turystycznego oraz Aotearoy – nowego świata odkrywanego dla turystyki (Nowa Zelandia). Autorka pierwszego tekstu ukazała rolę piwa na Litwie, które jest nie tylko popularnym napojem, ale jest także składnikiem wielu cenionych potraw. Tradycyjne piwo litewskie jest również „sposobem” na zawiązywanie przyjaznych stosunków z turystami oraz zapoznawanie ich z dziedzictwem kulturowym kraju. W drugim opracowaniu scharakteryzowano kuchnię żydowską i jej znaczenie w turystyce Izraela, z uwzględnieniem zasad stosowanych od wieków przez Żydów oraz zmian zachodzących w tym obszarze. Turyści w Izraelu są zmuszeni do korzystania z koszernej kuchni opierającej się od wieków na zasadach zawartych w Torze, najważniejszej księdze judaizmu. Jest to swego rodzaju fenomen, ponieważ w kuchni przeciętnego Izraelczyka te zasady nie są stosowane. W kolejnym opracowaniu ukazano rolę i znaczenie jedzenia dla Japończyków. Wykazano, iż odczuwają oni wobec niego wdzięczność, lojalność, okazują mu szacunek oraz traktują posiłek nie tylko jako dodatek do spotkania towarzyskiego, ale jako jego istotny element. Przy przygotowywaniu dań liczy się smak, wygląd, konsystencja i symbolika. Kolejny artykuł prezentuje gastronomię Nowej Zenlandii. Oferta nowozelandzkiej turystyki kulinarnej obejmuje świetnie zorganizowaną enoturystykę, szlak serowarski, liczne lokalne i krajowe targi oraz festiwale jedzenia i wina, lekcje gotowania, wycieczki po fabrykach, browarach i farmach, a także szeroką ofertę restauracji i lokali gastronomicznych. W ostatnim opracowaniu scharakteryzowano ten region jako doskonały cel podróży, zwłaszcza dla osób, które poszukują bardziej ekstremalnych doznań, a także chcących doświadczyć nieznanej kultury. Przysparza ona tamtejszej gospodarce ogromnych dochodów, dając przy tym zatrudnienie tysiącom Nowozelandczyków. Unikatowa przyroda, wspaniała kultura Maorysów, nowoczesne technologie, jak również gościnni mieszkańcy stwarzają dogodną atmosferę do odwiedzin tego jakże pięknego kraju.
Ostatnia część: „Varia”,  prezentuje wyniki badań percepcji jakości usług gastronomicznych przez polskich konsumentów. Autorka wykazała, że istotą skutecznego funkcjonowania na rynku, w myśl koncepcji marketingowej, jest poznanie potrzeb nabywców i zaproponowanie takiej oferty, która pozwoli na jak najpełniejsze ich zaspokojenie. W tym celu należy zdefiniować grupę docelową oraz właściwie dobrać instrumenty, za pośrednictwem których zaspokaja się jej oczekiwania, maksymalizując w ten sposób użyteczność propozycji rynkowej, czyli jej szeroko rozumianą jakość.
Niniejsze opracowanie wpisuje się w problematykę powiązania żywienia z jego kulturowymi uwarunkowaniami w turystyce.
W imieniu autorów i własnym wyrażam nadzieję, iż monografia spotka się z życzliwym przyjęciem i zainteresowaniem czytelników. Zaprezentowany przez autorów poszczególnych opracowań materiał adresowany jest szczególnie do studentów szkół o profilu turystycznym, obejmując swoim zakresem charakterystykę form turystyki kulinarnej, turystyczną bazę żywieniową, sposoby żywienia turystów oraz grupy czynników je różnicujących, wybrane kuchnie regionalne w Polsce oraz tradycje i dziedzictwo kulinarne wybranych rejonów świata. Może on stanowić inspirację przy pisaniu prac licencjackich lub magisterskich. Halina Makała
● Publikacja dostępna w ramach wymiany międzybibliotecznej. Kontakt: Wanda Piasecka, Biblioteka Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych, Al. Prymasa Tysiąclecia 38A, 01-242 Warszawa, email: wanda.piasecka@wstijo.edu.pl, tel./fax. 22 855 47 58.
Źródło: Wanda Piasecka, korespondencja nadesłana 07.09.2013

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit