Marka wiejskiego produktu turystycznego

Marka wiejskiego produktu turystycznego: monografia / pod red. Piotr Palich. Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, 2009,–349 s.; tab., wykr.; 24 cm; ISBN 978-83-7421-077-5

Wstęp. Turystyka wiejska na przestrzeni ostatnich kilku lat stała się ważnym elementem oferty aktywnego wypoczynku dla turystów krajowych i zagranicznych. Rozwój turystyki wiejskiej stanowi nowy kierunek w przemianach społeczno-gospodarczych obszarów wiejskich. Pozwala na wykorzystanie zasobów lokalnych, uzyskanie dodatkowych dochodów, rozwój przedsiębiorczości i ekonomicznego ożywienia terenów wiejskich. Duże znaczenie mają tu działania marketingowe, zwłaszcza w zakresie promocji i dystrybucji.

Polska ma warunki do wytwarzania produktów turystycznych wysokiej jakości. Istotne jest, aby wszystkie produkty turystyczne - krajowe, regionalne, lokalne - cechowała wysoka jakość. Umożliwi to wykreowanie marki lub wzmocni już istniejące. Przyczyni się także do większej rozpoznawalności produktów oraz zwiększy efektywności działań przedsiębiorstw na rynku turystycznym.

Organizowanie wydarzeń o charakterze marketingowym stanowi pomysł na wykreowanie miejsc czy przedmiotów, wzbogacając w zasadniczy sposób ofertę i możliwości komunikowania się z nabywcami. W ostatnich latach światowy rynek dąży do powiązania globalnego rynku z systemem dystrybucji i strategii marketingowej wytwarzanych produktów. Konsumenta nie satysfakcjonuje zunifikowany produkt, pragnie różnorodności. Poszukuje towaru identyfikowanego z jego źródłem pochodzenia, marką narodową lub lokalną. Walory te, choć często niedostrzegane przez samych mieszkańców wsi, stanowią istotną atrakcję dla turystów z kraju i ze świata.

W dzisiejszych czasach modne stało się poszukiwanie utraconych smaków i klimatów dzieciństwa oraz innych pamiątek sentymentalnych. Stwarza to dużą szansę powiązania turystyki wiejskiej z wytworzeniem charakterystycznych produktów regionalnych.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit