Marketing biur podróży

Marketing_biur_podróży

Marketing biur podróży / Izabela Michalska-Dudek, Renata Przeorek-Smyka. Warszawa: C. H. Beck, 2010,– 372 s.; ISBN: 978-83-255-1916-2


Książka jest podręcznikiem akademickim zawierającym kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania biur podróży, a zwłaszcza wykorzystania w ich działalności reguł marketingowych. Autorki zasadniczy nacisk kładą na problematykę związaną z marketingiem relacji. Praca jest bogato ilustrowana materiałem graficznym i tabelarycznym. Treść teoretyczną uzupełniają liczne elementy dodatkowe, takie jak ćwiczenia, przykłady z praktyki, pytania i studia przypadków.

Adresatami publikacji są studenci uczelni wyższych na studiach licencjackich i magisterskich oraz podyplomowych i doktoranckich na kierunkach i specjalnościach związanych z turystyką. Ponadto książka jest kierowana również do praktyków gospodarczych – kadry zarządzającej i pracowników biur podróży, organizacji turystycznych, a także przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz urzędników administracji publicznej odpowiedzialnych za kształtowanie polityki turystycznej.

„Podjęcie przez Autorki przygotowania tego opracowania odpowiada potrzebom rynku wydawniczego, a docelowo podręcznik będzie źródłem dydaktycznym na kierunkach i specjalnościach turystycznych na uczelniach publicznych i prywatnych. Rozdziały są ilustrowane przykładami, które z jednej strony wskazują na głęboką wiedzę Autorek, z drugiej świadczą o wysokim poziomie merytorycznym i z pewnością z powodzeniem będą wykorzystane w procesie dydaktycznym”.

Prof. dr hab. Aleksander Panasiuk
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Do pobrania:

● Spis treści: http://www.ksiegarnia.beck.pl/pdf/8e.pdf

● Wprowadzenie: http://www.ksiegarnia.beck.pl/pdf/8f.pdf

Zamówienia realizuje księgarnia internetowa wydawnictwa Beck, data dostępu: http://www.ksiegarnia.beck.pl/ekonomia-dla-praktykow/id6081,Marketing-biur-podrozy.html, 05.11.2010

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit