Między lękiem i zachwytem

Miedzy-lekiem-a-zachwytem

Między lękiem i zachwytem: sporty zimowe w śląskich Sudetach i ich znaczenie dla regionu (do 1945 roku) / Tomasz Przerwa.– Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012. – 440 s.: il.; 24 cm. Tyt. okł. i grzb.: Między lękiem a zachwytem. Bibliogr. s. 409-424. Indeksy. Finansowanie: Instytut Historyczny Uniwersytetu
Wrocławskiego

Pomysł pracy nie zrodził się ze sportowych pasji autora czy też oczarowania znakomitymi skądinąd wynikami polskich narciarzy – Adama Małysza i Justyny Kowalczyk, ale z potrzeby wniknięcia w skomplikowaną tkankę problemów górskich obszarów Śląska. Chodziło o wydobycie z badawczego niebytu ważnego segmentu ich rozwoju, a jednocześnie o wykorzystanie nowego sposobu spojrzenia do poznania przynajmniej niektórych procesów zachodzących tam przy końcu XIX i w pierwszej połowie XX w. Ogólnie można więc powiedzieć, że to nie przestrzeń Śląska dobierano do badanego problemu, ale że problem był sposobem uchwycenia przemian zachodzących w regionie. Dzieje sportu i turystyki stanowią w sumie wygodną soczewkę, przez którą śledzimy zachodzące przemiany.

● Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Oficyny Wydawniczej „Atut": http://www.atut.ig.pl/, data dostępu 11.04.2013

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit