Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego

Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego / Łukasz Nawrot, Piotr Zmyślony. Kraków : „Proksenia”, 2009,– 176 s.; ISBN 978-83-60789-12-4

Problematyka monografii odniesiona została do czterech głównych obszarów badawczych: teorii regionu turystycznego, jego międzynarodowej konkurencyjności, kształtowania produktu turystycznego ze szczególnym uwzględnieniem procesów inwestycyjnych jako podstawy rozwoju gospodarczego w ogóle oraz wybranych zagadnień z zakresu zarządzania i ich implementacji do poziomu regionu turystycznego.

Publikacja polecana studentom turystyki na wszystkich uczelniach, zwłaszcza w odniesieniu do przedmiotu regiony turystyczne.

Spis treści
Wprowadzenie
Regiony turystyczne na międzynarodowej arenie konkurencji
Rozdział 1 Istota funkcjonowania regionu turystycznego
1.1. Wyodrębnienie regionu turystycznego
1.2. Typologia regionów turystycznych
1.3. Region turystyczny jako klaster
1.4. Region turystyczny jako system otwarty
Rozdział 2 Istota konkurencyjności regionu turystycznego w ujęciu międzynarodowym
2.1. Pojęcie i istota konkurencyjności w kontekście procesów rozwojowych
2.2. Konkurencyjność w ujęciu regionalnym
2.3. Międzynarodowe aspekty konkurencyjności regionu turystycznego
Rozdział 3 Wpływ inwestycji na konkurencyjność regionu turystycznego
3.1. Znaczenie inwestycji w gospodarce rynkowej
3.2. Zróżnicowanie strukturalne inwestycji turystycznych
3.3. Podstawy działalności inwestycyjnej podmiotów w turystyce
3.4. Uwarunkowania rozwoju inwestycji turystycznych w regionie
3.5. Inwestycje turystyczne w procesie kształtowania produktu turystycznego w regionie
Rozdział 4 Zarządzanie regionem turystycznym
4.1. Podstawy koncepcyjne zarządzania regionem turystycznym
4.2. Funkcje zarządzania regionem turystycznym
4.3. Etapy procesu zarządzania regionem turystycznym
Podsumowanie
Literatura

Źródło : Księgarnia internetowa wydawnictwa „Proksenia”, dokument online: http://proksenia.pl/cgibin/shop?info=115&sid=6ae920de, data dostępu 31.08.200

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit