Możliwości rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat polskich w świetle idei zrównoważonego rozwoju

Możliwości rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat polskich w świetle idei zrównoważonego rozwoju / Bernadetta Zawilińska. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, – 210 s.; Seria: Monografie: prace doktorskie; ISBN: 978-83-7252-490-4

Niniejsza publikacja stanowi znacznie skróconą wersję pracy doktorskiej, która powstała w Zakładzie Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przygotowanie rozprawy doktorskiej, a zatem i niniejszej publikacji nie byłoby możliwe bez pomocy wielu życzliwych osób, którym chciałabym serdecznie podziękować. W szczególności dziękuję promotorowi pracy doktorskiej Panu prof. dr hab. Włodzimierzowi Kurkowi oraz kolegom z Zakładu Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego za cenne wskazówki przekazywane w trakcie pisania pracy. Dziękuję również recenzentom rozprawy doktorskiej: Pani prof. dr hab. Danucie Ptaszyckiej-Jackowskiej i Panu prof. dr hab. Jerzemu Wyrzykowskiemu za wskazania, które mogłam wziąć pod uwagę w niniejszej publikacji. Słowa wdzięczności kieruję także do pracowników dyrekcji parków krajobrazowych, którzy umożliwili mi zebranie niezbędnych danych.

Treść. Rozdział 1: Parki krajobrazowe w Polsce. Rozdział 2: Koncepcja zrównoważonego rozwoju turystyki w literaturze przedmiotu. Rozdział 3: Położenie i walory turystyczne karpackich parków krajobrazowych. Rozdział 4: Użytkowanie turystyczne karpackich parków krajobrazowych. Rozdział 5: Turystyka a rozwój lokalny w karpackich parkach krajobrazowych. Rozdział 6: Działalność dyrekcji parków krajobrazowych. Rozdział 7: Ocena możliwości zrównoważonego rozwoju turystyki w karpackich parkach krajobrazowych.

Realizacja zamówień. Hurtownie, księgarze i nabywcy indywidualni mogą zamówić poszczególne pozycje w Księgarni Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego: 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27, tel. 12 293-50-11, 12 293-57-40, fax 12 293-50-11, email: ksiegarnia@uek.krakow.pl. Księgarnia mieści się w budynku biblioteki (I p., pok. 108) i czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9–18 oraz w soboty w godz. 9–14.

Źródło: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, data dostępu 23.07.2010

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit