Nowe trendy rozwoju turystyki

Nowe trendy rozwoju turystyki/red. nauk. Grzegorz Gołembski. - Sulechów: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, 2008. – 518, [1] s., il.; 24 cm. - (Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki i Rekreacji PWSZ w Sulechowie); ISBN 978-83-60792-24-7

Monografia naukowa, będąca pokłosiem konferencji „Nowe trendy rozwoju turystyki” w Sulechowie, zorganizowanej od 9 do 11 października 2008 roku.
O konferencji. Nowe trendy rozwoju turystyki – z warsztatów badawczych instytutów i katedr turystyki i rekreacji – pierwsza ogólnopolska konferencja instytutów i katedr turystyki i rekreacji państwowych wyższych szkół zawodowych. Przedmiotem konferencji było szerokie spektrum badań nad zjawiskami społecznymi, przestrzennymi i ekonomicznymi związanymi z rozwojem turystyki. Na szczególną uwagę zasługiwały badania wskazujące wpływ takich zjawisk jak: globalizacja, rozwój technik informacyjnych, zmiany mentalne, rozwój transportu - szczególnie tanich linii lotniczych, zmiany w wielkości i strukturze dochodów, otwarcie granic, tworzenie nowych regionów turystycznych itp. na zmiany zachodzące po stronie popytu i podaży turystycznej. Podczas konferencji poświęcono też czas na wymianę poglądów dotyczących programu studiów i sylwetki absolwenta. Organizator merytoryczny: prof. dr hab. Grzegorz Gołembski - przewodniczący Rady Naukowej konferencji. Organizacja konferencji wpisała się w działania związane z obchodami dziesięciolecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. www.pwsz.sulechow.pl. Publikacja do nabycia: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 66-100 Sulechów, ul. Armii Krajowej 48, tel. 068 352-83-77, email: biblioteka@pwsz.sulechow.pl, www.pwsz.sulechow.pl/biblioteka.

Źródło: Krzysztof Dzieńdziura

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit