Nowe wyzwania gospodarki turystycznej na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym

Nowe wyzwania gospodarki turystycznej na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym

Nowe wyzwania gospodarki turystycznej na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym / pod red. Mikołaja Jalinika, Anny Sierpińskiej. – Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011. – 377 s.: il.; 23 cm. Tekst cześc. białorus. Streszcz. ang. przy pracach. Bibliogr. przy pracach. ISBN 978-83-62582-08-2

Spis treści

Wpływ działalności marketingowej na turystyki [!]

● Brigita Žuromskaite, Ugnê Katkevičiŭté: Rola festiwali i imprez historycznych w konkurencyjności regionów turystycznych Litwy

● Marta Sidorkiewicz: Wybrane aspekty obsługi klienta w hotelach biznesowych województwa zachodniopomorskiego na tle rozwoju turystyki biznesowej

● Agnieszka Wartecka-Ważyńska: System kształcenia na poziomie wyższym w zakresie turystyki i rekreacji po akcesji Polski do Unii Europejskiej

● Wjacaslau Szwed: Bełaruskaja karczma – zajezny dom dlja padaprożnikau (XIV – paczatak XX st.)

Uwarunkowania rozwoju turystyki w ujęciu regionalnym i lokalnym

● Aleksander Panasiuk: Instrumenty polityki turystycznej na poziomie regionalnym i lokalnym

● Maria Dębniewska, Karol Wojtowicz: Nowe wyzwania dla rozwoju turystyki w regionie Warmii i Mazur

● Eugenia Panufiluk: Wpływ polityki i planowania rozwoju na kreowanie konkurencyjności regionu turystycznego na przykładzie mikroregionu Puszcza Białowieska

● Henryk Sasinowski: Gospodarka turystyczna w aspekcie polityki współpracy transgranicznej

● Kazimierz Michałowski, Jolanta Ryś: Współpraca lokalna i transgraniczna obszaru Puszczy Knyszyńskiej zakresie rozwoju turystyki

● Maria Koniusz: Strategia Polski Wschodniej jako czynnik dynamizujący rozwój regionów

Czynniki decydujące o rozwoju usług turystycznych

● Jan Sikora, Agnieszka Wartecka-Ważyńska: Przestrzeń krajobrazowo-przyrodniczo-kulturowa oraz czynnik ziemi w gospodarce agroturystycznej

● Jacek Borzyszkowski: Destination Management Organisations (DMO) – nowoczesne struktury organizacyjne w turystyce

● Mikołaj Jalinik: Problemy zagospodarowania turystycznego Zalewu Siemianówka

● Arkadiusz Niedziółka: Współpraca instytucjonalna w rozwoju usług turystyczno-rekreacyjnych na przykładzie gminy Wisła

● Piotr Dominik: Możliwości i ograniczenia rozwoju bazy noclegowej i gastronomicznej na terenach chronionych Puszczy Białowieskiej

Funkcje przestrzeni turystycznej w rozwoju rodzajów i form turystyki

● Anna Mazurek-Kusiak: Wykorzystanie metody najmniejszych kwadratów do szacowania wielkość [!] turystów zagranicznych korzystających z noclegów w Polsce

● Anna Tokarz-Kocik: Dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkim w przedsiębiorstwach hotelarskich – ujęcie teoretyczne

● Bogusław Sawicki: Etyka w zarządzaniu turystyką

● Agnieszka Kozak: Ogólna ocena proekologicznych form turystycznych oraz perspektywy rozwoju turystki zrównoważonej w parkach krajobrazowych

Zamówienia realizuje: Mikołaj Jalinik, Katedra Turystyki i Rekreacji, Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, ul. Ojca S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin-Białystok, tel. 85 746-98-52 lub 0512-525-396
Źródło: Mikołaj Jalinik, korespondencja nadesłana 29.11.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit