Nowe wyzwania gospodarki turystycznej: turystyka w obszarach przyrodniczo cennych

Nowe wyzwania gospodarki turystycznej: turystyka w obszarach przyrodniczo cennych / Edward H. Huijbens.Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, 2010,– 28 s.; tab., wykr.; 24 cm; ISBN 978-83-61140-16-0

Niniejsza broszura ma na celu przedstawienie istotnych zagadnień dotyczących organizowania przez touroperatorów wyjazdów do miejsc usytuowanych w obszarach przyrodniczo cennych. Poruszono w niej kwestie związane z turystyką przyrodniczą i ekoturystyką. Przedstawiono także kilka przykładów dobrych praktyk touroperatorów z całego świata. Fragment odnoszący się do dobrych praktyk został opatrzony szczegółową bibliografią, ponieważ może się ona okazać pomocna czytelnikowi.

Turystyka przyrodnicza dzieli się na trzy typy: turystykę w obszarach przyrodniczo cennych, turystykę skupioną na elementach środowiska naturalnego oraz turystykę stworzoną z myślą o jego ochronie. Sam termin „turystyka przyrodnicza” zawiera w sobie połączenie przyrody i turystyki. Przy jego analizie należy brać pod uwagę trzy elementy decydujące o możliwościach rozwoju turystyki: środowisko przyrodnicze, jego dostępność i infrastrukturę znajdującą się w danym obszarze. Elementy te określają wyzwania, z jakimi musi zmierzyć się touroperator podczas tworzenia oferty z zakresu turystyki przyrodniczej. Turystyka ta polega głównie na postrzeganiu, dlatego też aby sprostać oczekiwaniom i wymaganiom klientów musi być zorientowana głównie na doznania zmysłowe. Wymaga to znajomości kulturowego rozumienia przyrody.

Wyniki prowadzonych na świecie badań wskazują, że zasada dotycząca tworzenia produktów dobrych jakościowo znajduje zastosowanie także w przypadku turystyki przyrodniczej. Jest to proces prowadzonej krok po kroku oceny zasobów i rynku, a także działań i kontroli. Należy zidentyfikować braki w świadczeniu usług oraz stworzyć plan, jak w przyszłości braki te będą uzupełniane. Powinno się także podjąć odpowiednie kroki w kierunku urzeczywistnienia takiego planu.

W niniejszej broszurze zawarto wskazówki, jak powinno się planować wyjazdy w ramach turystyki przyrodniczej. Przykłady dobrych praktyk zostały przedstawione w ramkach na koniec każdego rozdziału. Wnioski praktyczne przedstawiono w ramkach szarych.

Nowe wyzwania w edukacji turystycznej.

Publikacje adresowane są do przedstawicieli branży turystycznej, czyli biur podróży, pilotów wycieczek i przewodników. Równolegle w przygotowaniu jest obszerna publikacja dla środowisk akademickich, napisana przez tych samych autorów i poświęcona tej samej problematyce. Przewodniki branżowe dystrybuowane będą przy okazji VI Forum Pilotażu i Przewodnictwa w Szczecinie.

Możliwa jest jednak dodatkowa wysyłka dla zainteresowanych. W tym celu prosimy o kontakt mailowy pod adresem: swpr@swpr.edu.pl do końca września 2010 roku. W tytule maila prosimy napisać: przewodniki branżowe „Nowe wyzwania w edukacji turystycznej”. Wysyłka zostanie dokonana pod koniec września. Koszt przesyłki i przewodników pokryty zostanie przez Wydział Turystyki i Rekreacji Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie.

Źródło: Anna Dłużewska, korespondencja nadesłana 07.07.2010

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit