NOWOŚCI WYDAWNICZE

Komendium pilota

„Folia Turistica”: Historia turystyki • Kompendium pilota wycieczek • Marketing usług hotelarskich • Metodyka i technika pracy pilota – rezydenta • Obsługa gości (konsumentów) • Organizacja pracy w hotelarstwie • Skuteczność promocji marketingowej pakietów usług turystycznych • Turystyka: testy i pytania • Uwarunkowania kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa turystycznego • Współczesne problemy zarządzania sportem i turystyką

„Folia Turistica”, 2008, z. 19: Historia turystyki

Ukazał się kolejny, monograficzny numer periodyku „Folia Turistica”, tym razem poświęcony zagadnieniom historii turystyki. Ze spisu treści: • Antoni Mączak: Turystyka europejska: wieki XVI-XIX • Dobiesław Dudek: Pojęcie turystyki w polskiej tradycji terminologicznej • Ewa Roszkowska: Austriackie środowiska wojskowe a powstanie i rozwój narciarstwa w Galicji (1891-1914) • Artur Kurek: Na tropach galicyjskiej turystyki motorowej

• Małgorzata Orlewicz-Musiał: Turystyka górska w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w latach 1867-2007 • Eligiusz Małolepszy: Turystyka w działalności wiejskich organizacji młodzieżowych w Polsce do 1939 roku • Marek Czyż: Twórczość literacka o tematyce górskiej Jana Alfreda Szczepańskiego „Jaszcza” (1902-1991) • Piotr S. Szlezynger: Sport i turystyka lotnicza w dwudziestoleciu międzywojennym w Małopolsce: wybrane zagadnienia.

Od 1990 roku „Folia Turistica” jest specjalistycznym forum wymiany poglądów naukowych na temat turystyki oraz jej szeroko pojętego otoczenia. W czasopiśmie publikowane są artykuły z dziedziny turystyki, w jej interdyscyplinarnym ujęciu (zagadnienia humanistyczne, ekonomiczne, geograficzno-przestrzenne, organizacyjne, prawne i inne). Oprócz artykułów zawierających wyniki badań empirycznych, w czasopiśmie odnajdziemy także oryginalne prace teoretyczne, przeglądowe oraz dyskusyjne. W odrębnych działach zamieszczane są komunikaty, doniesienia i sprawozdania z badań, informacje o naukowych konferencjach i sympozjach oraz dyskusje i polemiki.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!