Nowości wydawnicze Karkonoskiego Parku Narodowego - tym razem o geologii

Nowości wydawnicze Karkonoskiego Parku Narodowego - tym razem o geologii

Z przyjemnością informujemy, że pod koniec 2011 roku Karkonoski Park Narodowy opracował i wydał nowe wydawnictwa popularyzujące walory geologiczne, geomorfologiczne i mineralogiczne Karkonoszy. Oto nasze nowe tytuły.

1. „Przewodnik geoturystyczny po Karkonoskim Parku Narodowym” – wersja polska i angielska - jest to drugie wydanie publikacji, która opisuje 20 najcenniejszych geostanowisk Karkonoskiego Parku Narodowego. Przewodnik został wydany po raz pierwszy w 2008 roku i spotkał się z przychylnymi recenzjami. W drugim wydaniu zwiększyliśmy liczbę stron oraz nanieśliśmy kilka poprawek. Nowością jest wersja angielska.
2. „Minerały polskich Karkonoszy” - wersja polska i angielska – jest to nowa pozycja, która prezentuje bogactwo świata minerałów polskich Karkonoszy. Na jej treść składają się wstęp, zawierający ogólną charakterystykę mineralogiczną Karkonoszy oraz historię górnictwa i poszukiwań minerałów, a następnie ilustrowane opisy poszczególnych minerałów.
3. „Georóżnorodność oraz geoturystyczne atrakcje Karkonoskiego Parku Narodowego i otuliny” – jest to publikacja, oferująca przekrojowo zaprezentowane zagadnienia związane z georóżnorodnością Karkonoszy. W pierwszej części atlasu znajduje się charakterystyka georóżnorodności Karkonoszy. Na kolejnych stronach zamieszczonych zostało 11 arkuszy mapy geoturystycznej Karkonoskiego Parku Narodowego i jego otuliny w skali 1:25.000. Na taką mapę składa się podkład geologiczny, sieć szlaków turystycznych, ścieżki geoturystyczne, ważniejsze obiekty turystyczne oraz geostanowiska. W dalszej części publikacji zamieszczono opisy 10 ścieżek geoturystycznych oraz 50 geostanowisk, ilustrowane fotografiami.
Publikacje będą dystrybuowane bezpłatnie podczas konkursów, festynów, konferencji, warsztatów i innych imprez organizowanych przez Karkonoski Park Narodowy, a także w naszych ośrodkach edukacyjnych.
Przypominamy, że wyjątkowość przyrody nieożywionej Karkonoszy została podkreślona na arenie krajowej: w 2010 roku Karkonoski Park Narodowy z otuliną otrzymał certyfikat geoparku krajowego.
Druk publikacji dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Źródło: Karkonoski Park Narodowy, korespondencja nadesłana 12.01.2012 roku
● Zobacz również: Karkonoski Park Narodowy, dokument online: http://www.kpnmab.pl/pl/news/nowosci-wydawnicze-kpn-tym-razem-o-geologii,469, data dostępu 12.01.2012

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit