Wydawnictwo zachęcające do turystyki aktywnej

Nowy pomysł na pokazanie stolicy / recenzja

Warszawa – miasto ludzi wolnych

W Stołecznym Biurze Turystyki opracowano propozycję zwiedzania Warszawy w formie spaceru przez stulecia, którego tematem wiodącym jest „Warszawa – miasto ludzi wolnych”. Spacerując po wybranych zakątkach stolicy, obiektach i miejscach pamięci narodowej, uświadomimy sobie,  jak niepokorny duch narodu polskiego i jego nieodparte umiłowanie swobody zmieniały losy kraju, a nawet wpływały na sytuację polityczną świata.

Spacerowicze mają w ręku najnowszy folder Stołecznego Biura Turystyki „Warszawa – miasto ludzi wolnych”. - Publikacja nawiązuje do cieszącej się dużym zainteresowaniem wystawy pod tym samym tytułem, przygotowanej z okazji objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej – wyjaśnia dyrektor Stołecznego Biura Turystyki Barbara Tekieli. Ten interesujący folder jest rozwinięciem wystawy przygotowanej przez Miasto we współpracy z Archiwum Państwowym m.st. Warszawy, Archiwum Głównym Akt Dawnych, warszawskim Archiwum Polskiej Akademii Nauk oraz Stołeczną Estradą.

Folder zawiera mapę z zaznaczonymi kluczowymi miejscami, związanymi z faktami i procesami historycznymi, które stawiają naród polski, a szczególnie społeczność Warszawy w awangardzie ruchów postępowych Europy.  Pogrupowano je w następujące bloki tematyczne: narodziny miasta,

demokracja szlachecka - Złota Wolność, zabory, dwudziestolecie międzywojenne i okupacja, odbudowa stolicy, walka o demokrację w dobie komunizmu, dzisiejsze demokratyczne miasto.

Okazuje się, że wystarczy zagłębić się w kulisy historii i skojarzyć mijane zwykle bez zastanowienia budynki, ogrody i place z ich miejscem w tworzeniu niegdysiejszej rzeczywistości, by uruchomić wyobraźnię, która pozwoli zaludnić je postaciami z dawnych czasów i usłyszeć głosy sprzed wieków.  Pomogą w tym zbiory zgromadzone w muzeach poświęconych Chopinowi, Marii Skłodowskiej-Curie czy Powstaniu Warszawskiemu, bibliotekach czy galeriach. Spacer prowadzi przez wyznaczonych na trasie dwadzieścia osiem miejsc szczególnych, w tym gmachy użyteczności publicznej (Zamek Królewski, Arsenał, Teatr Narodowy, gmachy Sejmu i Senatu, Pałac Prezydencki), świątynie (Bazylika Archikatedralna, Bazylika św. Krzyża), pomniki i pałace (Krasińskich, Daniłowiczowski, Staszica, PKiN), służące dziś współczesnym potrzebom, a kryjące w sobie ślady dawnych epok. Gdy przyjrzymy się zapisanym w nich historiom, widać, że wspólny klucz „ dzieje ludzi wolnych i pragnących wolności” pasuje do wszystkich miejsc. Takie nietypowe, potraktowanie tematu z pewnością znajdzie wielu amatorów.

Kolejnym walorem folderu są zamieszczone w nim archiwalne dokumenty, zdjęcia i reprodukcje ilustrujące kluczowe wydarzenia w historii Warszawy. Część archiwaliów została w ciekawy sposób zestawiona ze zdjęciami współczesnej Warszawy. Do unikatów należą: strona tytułowa Artykułów Henrykowskich z 1573 roku, okolicznościowy medal wybity na otwarcie pierwszej biblioteki publicznej w Warszawie w 1759 roku, rysunek przedstawiający pierwszy w Warszawie kiosk z gazetami, który znajdował się w Ogrodzie Saskim, zdjęcie Janusza Korczaka z wychowankami jednego z sierocińców,  fotografia Tomasza Manna podczas spotkania z polskimi intelektualistami w piwnicach „Fukiera”, zdjęcie studentów Uniwersytetu Warszawskiego podczas strajku przed Bramą Główną UW 8 marca 1968 roku. Wydarzenia z najnowszej historii dokumentują m.in. zdjęcia akcji transparentowo - ulotkowej z 1988 roku, skierowanej do prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji, obrad Okrągłego Stołu i ogłaszania wyników wyborów do sejmu na placu Konstytucji w czerwcu 1989 roku. Ostatni rozdział ukazuje współczesną Warszawę. Ikonografię uzupełniają zwięzłe, ale wyczerpujące informacje tekstowe o wszystkich przedstawianych wydarzeniach.

Spacer po „Warszawie – mieście ludzi wolnych” zmusza do refleksji i odświeża intelektualnie, może też stanowić remedium na zmęczenie dzisiejszym tempem życia, polityką i spłycaniem wartości życia publicznego. Pierwszy, pilotażowy spacer zorganizowało w dniu 29 grudnia 2011 roku Stołeczne Biuro Turystyki we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy. Dla wszystkich chętnych spacer znajduje się na stałe w ofercie Towarzystwa Przyjaciół Warszawy i biura przewodnickiego PTTK Trakt. Stołeczne Biuro Turystyki pragnie zachęcić również biura turystyki przyjazdowej współpracujące z Warszawską Izbą Turystyki, Oddziałem Mazowieckim PIT oraz członków Forum Turystyki Przyjazdowej, aby włączyli trasę spaceru do swojej oferty.

Elżbieta Tomczyk-Miczka

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit