Obsługa ruchu turystycznego

Obsługa ruchu turystycznego

Obsługa ruchu turystycznego. Teoria i praktyka / red. nauk. Zygmunt Kruczek.– wyd. 4 zaktual. Kraków: „Proksenia”, 2012,– 392 s.; ISBN 978-83-60789-25-4

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez MEN i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej na poziomie technikum, liceum profilowanego oraz szkoły policealnej. Nr ewidencyjny w wykazie MEN 44/2010.
Podręcznik zawiera treści niezbędne do nauczania przedmiotów organizacja imprez i usług turystycznych oraz obsługa turystyczna, przewidzianych nową podstawą programową. Z powodzeniem może być wykorzystany w szkołach wyższych na studiach z zakresu turystyki. Publikacja jest najpełniejszym zbiorem wiedzy o obsłudze ruchu turystycznego. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące organizacji i działania biura podróży, kultury obsługi turystów, organizacji imprez turystycznych i obsługi podróżnych. Omówiono elementy składające się na produkt turystyczny – bazę noclegową i gastronomiczną oraz transport. Syntetycznie zaprezentowano problematykę przewodnictwa turystycznego i pilotażu wycieczek, wiele miejsca poświęcono problematyce prawnej świadczenia usług turystycznych. Do każdego z rozdziałów załączono propozycje ćwiczeń, wzory dokumentów. Na końcu książki zamieszczono słownik terminów i pojęć stosowanych w branży turystycznej.
Wydanie czwarte  zaktualizowano do obecnego stanu prawnego (wrzesień 2012 roku).
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa wydawnictwa „Proksenia”, dokument online: http://ksiegarnia.proksenia.pl/pl/p/Obsluga-ruchu-turystycznego.-Teoria-i-praktyka/131, data dostępu 06.10.2012

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit