Ocena atrakcyjności turystycznej szlaków pieszych na wybranych przykładach z Dolnego Śląska

Ocena atrakcyjności turystycznej szlaków pieszych na wybranych przykładach z Dolnego Śląska

Ocena atrakcyjności turystycznej szlaków pieszych na wybranych przykładach z Dolnego Śląska / Mateusz Rogowski. – Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2012. – 156, [4] s., [2] s. tabl., [1] k. tabl. złoż.: il. (w tym kolor.); 24 cm. Bibliogr. s. 143-156. ISBN 978-83-63400-10-1

Celem pracy jest stworzenie kompleksowej metody oceny atrakcyjności szlaków pieszych, która byłaby istotna zarówno z punktu widzenia naukowego, jak i turysty maszerującego szlakiem. Ma ona mieć szerokie zastosowanie w odniesieniu do możliwie wszystkich szlaków pieszych. Istotą metody jest określenie czynników oddziałujących na atrakcyjność turystyczną szlaku.

Spis treści

1. Wstęp

1.1. Wprowadzenie w problematykę badawczą

1.2. Cel i zadania pracy

1.3. Etapy pracy

2. Ocena atrakcyjności turystycznej szlaków pieszych w świetle literatury przedmiotu

2.1. Pieszy szlak turystyczny – definicja, cechy i podziały

2.2. Definicja atrakcyjności turystycznej szlaków pieszych

2.3. Czynniki decydujące o atrakcyjności turystycznej szlaków pieszych

2.4. Kompleksowe oceny atrakcyjności turystycznej szlaków pieszych

2.5. Podsumowanie przeglądu literatury

3. Badania preferencji społecznych w zakresie atrakcyjności turystycznej szlaków pieszych

3.1. Wprowadzenie

3.2. Opinie ekspertów w zakresie atrakcyjności turystycznej szlaków pieszych

3.3. Badania preferencji w zakresie atrakcyjności turystycznej szlaków pieszych

4. Propozycja metody oceny atrakcyjności turystycznej szlaków pieszych

4.1. Kryteria oceny

4.2. Zasady oceny punktowej

4.3. Ocena walorów turystycznych szlaku (W)

4.4. Ocena dostępności komunikacyjnej (D)

4.5. Ocena zagospodarowania turystycznego (Z)

4.6. Ocena atrakcyjności turystycznej odcinka szlaku (A) i szlaku

5. Możliwości wykorzystania narzędzi GIS w ocenie atrakcyjności turystycznej szlaków pieszych

5.1. Wprowadzenie

5.2. Materiały do analiz za pomocą narzędzi GIS

5.3. Wykorzystanie narzędzi GIS do oceny atrakcyjności turystycznej szlaku pieszego

6. Próba weryfikacji metody oceny atrakcyjności turystycznej szlaków pieszych na wybranych przykładach z Dolnego Śląska

6.1. Wprowadzenie

6.2. Rodzaje danych niezbędnych do wykonania oceny

6.3. Weryfikacja metody na przykładzie zielonego szlaku Leśnica–Gałówek (krajobraz płaski den dolinnych)

6.4. Weryfikacja metody na przykładzie (Karkonosze: krajobraz gór wysokich typu sudeckiego)

6.5. Wnioski z weryfikacji metody

6.6. Atrakcyjność turystyczna analizowanych szlaków pieszych

7. Podsumowanie

Literatura

Załączniki

I. Kwestionariusz ankietowy do badań preferencji przewodników w zakresie atrakcyjności turystycznej szlaków pieszych

II. Kwestionariusz wywiadu do badań preferencji turystów w zakresie atrakcyjności turystycznej szlaków pieszych

III. Przebieg zielonego szlaku Leśnica–Gałówek na tle pokrycia terenu Równiny Wrocławskiej

IV. Przebieg niebieskiego szlaku Karpacz Biały Jar – Droga Jubileuszowa na tle pokrycia terenu Karkonoszy

V. Metoda oceny atrakcyjności turystycznej szlaków pieszych w formie tabelarycznej (wklejka)

Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa Naukowego Bogucki, dokument online: http://ksiegarnia.bogucki.com.pl/pl/p/Ocena-atrakcyjnosci-turystycznej-szlakow-pieszych-na-wybranych-przykladach-z-Dolnego-Slaska/244, data dostępu 31.01.2013

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!