Ochrona walorów turystycznych w prawie polskim

Ochrona walorów turystycznych w prawie polskim
Ochrona walorów turystycznych w prawie polskim / Wojciech Radecki. Warszawa: Wolters Kluwer – LEX, 2011,– 336 s.; ISBN: 978-83-264-1495-4

Tematyka publikacji koncentruje się wokół pojęcia walorów turystycznych rozumianych jako pewne wartości środowiska nie tylko przyrodniczego, lecz także kulturowego, których istnienie oraz utrzymanie w należytym stanie jest bardzo ważne dla turystyki i jej rozwoju.

W opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy środki prawne, zawarte w obowiązujących aktach prawnych, są wystarczające do zapewnienia skutecznej ochrony walorów turystycznych, czy też niezbędne jest zaproponowanie innych rozwiązań w tym zakresie. Zaakcentowany został również udział obywateli i ich organizacji w ochronie walorów turystycznych. Omówiono odpowiedzialność prawną za ich zagrożenie i naruszenie, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności karnej.

Monografia przeznaczona jest dla organizatorów turystyki, organów odpowiedzialnych za zachowanie walorów turystycznych, turystów i wszystkich tych, którym ochrona polskich walorów turystycznych nie jest obojętna.

Zamówienia realizuje księgarnia internetowa wydawnictwa Wolters Kluwer Polska – Lex, dokument online: http://www.profinfo.pl/prawo/administracyjne/produkt,ochrona-walorow-turystycznych-w-prawie-polskim-przedsprzedaz,40159196,1.html, data dostępu 27.07.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit