Odpowiedzialność biur podróży a ochrona klientów w prawie polskim i Unii Europejskiej

Odpowiedzialność biur podróży a ochrona klientów w prawie polskim i Unii Europejskiej / red. nauk. Mirosław Nesterowicz.–Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa, 2013. – 178 s. : il.; 24 cm. – (Monografie i Opracowania Naukowe/[Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu] Monographs and Studies / [Torun School of Banking], ISSN 2082-2065; nr 4). Tyt. równol.: Liability of travel agencies and consumers’ protection in Polish law and law of the European Union. – Spis treści także ang. Współfinansowanie: Unia Europejska. ISBN 978-83-930828-8-9: bezpł.

Nakładem wydawnictwa Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu ukazała się publikacja „Odpowiedzialność biur podróży a ochrona klientów w prawie polskim i Unii Europejskiej" pod red. prof. Mirosława Nesterowicza. Zawiera ona zbiór dziewięciu artykułów:
1. Podstawy i granice odpowiedzialności cywilnej biur podróży /M. Nesterowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
2. Dyrektywa 90/314/EWG z 13.07.1990 o podróżach turystycznych – perspektywy zmian / Ewa Bagińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Gdański, mgr Alicja Osowska-Kowalska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
3. Niedozwolone klauzule umowne w umowie o podróż/Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
4. Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o podróż i zadośćuczynienie za ,,zmarnowany urlop"/Monika Wałachowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
5. Wycieczki morskie – aspekty prawne/Iwona Zużewicz-Wiewiórowska, Uniwersytet Gdański
6. Wycieczki lotnicze/Anna Konert, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie
7. Tabela Frankfurcka jako wzorzec rozstrzygania sporów pomiędzy biurami podróży a klientami w Niemczech/Agnieszka Chambellan, LL.M., Uniwersytet w Regensburgu
8. Zabezpieczenie finansowe uczestników wycieczek w razie niewypłacalności i upadłości biur podróży w prawie polskim i państw członkowskich UE/Hanna Zawistowska, Szkoła Główna Handlowa
9. Ubezpieczenia turystyczne uczestników wycieczek/Eugeniusz Kowalewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Publikacja ta jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS i jest bezpłatna.
Książka towarzyszyła konferencji zorganizowanej 21 i 22 maja 2013 roku, gdzie powyższe artykuły zostały przedstawione w formie referatów.
Piotr Cybula
Źródło: Prawo Turystyczne – Piotr Cybula, data dostępu 28.05.2013
● Publikacja jest bezpłatna, należy pokryć koszty przesyłki. Zgłoszenia przyjmuje Anna Delikat, Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, ul. Dekerta 26-28; 87-100 Toruń, tel. 56 660.92.02, email: anna.delikat@wsb.torun.pl, www.wsb.torun.pl/biblioteka

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit