Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym

Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym

Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym / red. Andrzej Śmieja. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, – 274 s.; ISBN 978-83-7695-170-6

Wstęp. Niniejsza publikacja jest pokłosiem konferencji naukowej, która odbyła się we wrześniu 2008 roku w Książu. Katedra Prawa Gospodarczego ówczesnej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu zorganizowała wówczas Zjazd Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych, poświęcony cywilnoprawnej odpowiedzialności odszkodowawczej. W obradach uczestniczyli przedstawiciele najważniejszych wyższych szkół ekonomicznych w Polsce. Wygłoszono wiele ciekawych referatów, które wzbudziły żarliwe dyskusje. Tematyka wystąpień było bardzo szeroka, czego dowodem jest niniejsza książka. Dzisiaj – po trzech latach możecie bowiem Państwo zapoznać się z artykułami, stanowiącymi pisemne wersje najciekawszych wystąpień. Znaczny odstęp czasowy między datą konferencji a terminem opublikowania referatów sprawił, że niektóre wystąpienia trzeba było zweryfikować, gdyż nie wytrzymały próby czasu. Należy przy tym podkreślić, że nie zawsze zależało to od Autorów. W większości przypadków wpływ na taką sytuację miała zmienność prawa. To zagadnienie samo w sobie stanowi interesujący aspekt funkcjonowania społeczeństwa w obrębie państwa prawa. Zaskoczeniem jest bowiem okoliczność, że w okresie zaledwie trzech lat nastąpiła tak daleko idąca zmiana prawa, iż referaty wygłaszane i omawiane we wrześniu 2008 roku dzisiaj są już po części opracowaniami historycznymi, a wiele wystąpień opublikowanych w niniejszym opracowaniu wymagało gruntownej aktualizacji. Za podjęty trud wprowadzania zmian dziękuję Autorom, którzy tego zadania się podjęli. W ten sposób połączono w jednym opracowaniu przeszłość i teraźniejszość, co mam nadzieję będzie stanowić osobne pole do refleksji dla Czytelnika.
Życzę Państwu miłej lektury, zwracając uwagę także na jeszcze jeden szczegół – zmiany objęły nawet nazwę uczelni, która konferencję zorganizowała. Wówczas była to Akademia Ekonomiczna, a dzisiaj wydawcą tego opracowania jest już Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
Redaktor
Spis treści i wstęp
Zamówienia realizuje sklep internetowy „Profit”, data dostępu 21.02.2012

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit