Odpowiedzialność za szkodę niemajątkową wyrządzoną niewykonaniem umowy o imprezę turystyczną

Odpowiedzialnosc_za_szkode Odpowiedzialność za szkodę niemajątkową wyrządzoną niewykonaniem umowy o imprezę turystyczną / Małgorzata Sekuła-Leleno. Warszawa: Wolters Kluwer, 2014,– 346 s.; ISBN: 978-83-264-4525-5. Seria: Monografie

Planowana data wydania: 21 stycznia 2014 roku
Monografia stanowi kompleksowe omówienie problematyki odpowiedzialności za szkodę niemajątkową wyrządzoną niewykonaniem umowy o imprezę turystyczną, skutkującą zwłaszcza tzw. zmarnowanym urlopem. Szczególną uwagę zwrócono na:
● problematykę charakteru prawnego umowy o imprezę turystyczną,
● dopuszczalność żądania naprawienia uszczerbku niemajątkowego spowodowanego niewykonaniem umowy o imprezę turystyczną,
● ustalenie zakresu ochrony niemajątkowych interesów wierzyciela.
Dodatkowym walorem pracy jest prezentacja uregulowań prawnych dotyczących odpowiedzialności kontraktowej przedsiębiorcy turystycznego za szkodę niemajątkową w obcych systemach prawnych (przede wszystkim francuskim, angielskim, niemieckim). Całość rozważań zamykają wnioski stanowiące podsumowanie zawartych w książce problemów z uwzględnieniem postulatów de lege ferenda.
Adresaci: publikacja przeznaczona jest dla prawników - sędziów, adwokatów, radców prawnych, a także dla pracowników biur podroży.
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Profinfo, dokument online: http://www.profinfo.pl/p,odpowiedzialnosc-za-szkode-niemajatkowa-wyrzadzona-niewykonaniem-umowy-o-impreze-turystyczna-przedsprzedaz,190866.html,  data dostępu 24.12.2014

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit