Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce

Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce

Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce / Jacek Borzyszkowski. Warszawa: CEDEWU, 2011,– 144 s.; ISBN 978-83-7556-389-4

W książce przedstawiono aktualny system organizacji i zarządzania turystyką w Polsce. Zostały w niej szczegółowo omówione najważniejsze struktury krajowe, regionalne oraz lokalne. Zaprezentowano w niej:

● współczesne modele struktur organizacyjnych i zarządzania turystyką,

● zarys rozwoju struktur organizacyjnych oraz zarządzania turystyką w Polsce,

● stan obecny struktur organizacyjnych i zarządzania turystyką w Polsce na szczeblach: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym,

● otoczenie zewnętrzne (w tym organizacje międzynarodowe i struktury zagraniczne) a rozwiązania organizacyjne w Polsce.

Książka jest kierowana do szerokiego grona odbiorców, w tym:

● studentów kierunku „Turystyka i rekreacja” i innych, na których realizowane są specjalności o profilu turystycznym lub wybrane treści programowe z zakresu turystyki,

● praktyków, zajmujących się problematyką promocji i rozwoju funkcji turystycznej.

Publikacja jest swoistym podsumowaniem przeobrażeń w systemie organizacji i zarządzania turystyką w Polsce w pierwszych latach XXI wieku.

Z recenzji dr. hab. Wiesława Alejziaka. (...) Książka powinna zainteresować (...) z wielu powodów. Najważniejszym z nich jest całościowe spojrzenie na poruszaną problematykę, które obejmuje wszystkie szczeble systemu organizacji i zarządzania turystyką w Polsce, wraz z jego uwarunkowaniami zewnętrznymi (międzynarodowymi).

● Spis treści: http://www.cedewu.pl/produkty/profilProduktu/id/7241/

● Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Cedetu, dokument online: http://www.cedewu.pl/produkty/profilProduktu/id/7241/, data dostępu 26.05.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit