Organizacja pracy w hotelarstwie

Organizacja pracy w hotelarstwie / Elżbieta Mitura, Elżbieta Koniuszewska. Warszawa : „Difin”, 2009,– 360 s.; ISBN: 978-83-7641-111-8

Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów techników i szkół policealnych, a także dla wszystkich osób zainteresowanych pracą w hotelarstwie. Został napisany zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik hotelarstwa. Jest to rozszerzona wersja podręcznika Hotelarstwo. Organizacja i technika pracy.

Jego główne cele i zalety to przystępne omówienie zasad funkcjonowania rynku hotelarskiego i przedsiębiorstwa, jakim jest hotel, a przede wszystkim - przygotowanie ucznia do egzaminu zawodowego. Liczne ćwiczenia służą kształtowaniu przewidzianych w programie, potrzebnych w tym zawodzie umiejętności, postaw oraz zachowań, pozwalają na praktyczne przyswajanie wiedzy i sprawdzanie na bieżąco efektów nauczania. Książka ma jasny, przejrzysty układ; zrozumienie tematów ułatwiają liczne wykresy i tabele. Zamieszczono też słowniczek pojęć powiązanych tematycznie z hotelarstwem.

Spis treści oraz arkusz zamówienia w internetowej księgarni wydawnictwa „Difin” : http://www.ksiegarnia.difin.pl/index.php?id=1166&PHPSESSID=455ae43c4df1130c485ffd59e1dc54bb, data dostępu 13.10.2009

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit