Organizacja przedsiębiorstw turystycznych i hotelarskich

Organizacja przedsiębiorstw turystycznych i hotelarskich

Organizacja przedsiębiorstw turystycznych i hotelarskich / red. nauk. Beata Sawicka, Hanna Górska-Warsewicz. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 2012,– 235 s.; ISBN: 978-83-7583-410-9

Celem niniejszej monografii „Organizacja przedsiębiorstwa turystycznego i hotelarskiego” było przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących organizacji tych przedsiębiorstw, w szczególności funkcjonowania biur podróży i obiektów hotelarskich. Wybrano te dwie grupy przedsiębiorstw turystycznych ze względu na ich znaczenie w tworzeniu produktów turystycznych, kształtowaniu popytu turystycznego oraz wzrastającym udziale wydatków na turystykę w budżetach gospodarstwa domowych. Układ publikacji ma na celu zwrócenie uwagi na tworzenie wartości dla klienta, co ma miejsce w strukturalizowanych ramach przedsiębiorstwa, dotyczy także konieczności uwzględniania w coraz większym stopniu walorów niematerialnych i symbolicznych. (ze wstępu).

● Spis treści: http://www.wydawnictwosggw.pl/index.php?s=karta_spis&id=653

Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, dokument online: http://www.wydawnictwosggw.pl/?s__karta.id__653, data dostępu 24.02.2013

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit