Osoby niepełnosprawne w turystyce

Osoby_niepełnosprawne

Osoby niepełnosprawne w turystyce / red. nauk. Romuald Ziółkowski. – Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010. – 199 s.: il.; 23 cm. – (Rozprawy Naukowe / [Politechnika Białostocka]. Biblioteka Nauk o Zarządzaniu) ISSN i numeracja serii gł.: 0867-096X; nr 188.


Wprowadzenie

Część 1. Uwarunkowania rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych

● Robert Galoch, Ryszard Jagódka: Aktywność turystyczna osób o specjalnych potrzebach

● Karolina Cygan: Turystyka osób niepełnosprawnych w Polsce

● Romuald Ziółkowski: Perspektywy poprawy rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych

● Danuta Szpilko: Znaczenie turystyki w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych

● Magdalena Sykut, Cezary Kwiatkowski: Ograniczenia rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych w Polsce

● Andrzej Łukasz Maranda: Oczekiwania turystów z dysfunkcjami

● Justyna Czachara, Jan Krupa: Eliminowanie ograniczeń rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych

● Stanisław Tuzinek, Barbara Górka, Łukasz Natora, Martyna Łumińska: Aktywność ruchowa jako profilaktyka niepełnosprawności

Część 2. Wpływ niepełnosprawności na organizację usług turystycznych

● Magdalena Józefacka: Analiza przygotowania obiektów bazy noclegowej do potrzeb osób niepełnosprawnych

● Wioletta Bieńkowska: Organizacja usług hotelarskich dla potrzeb osób niepełnosprawnych

● Jan Zawadka: Dostępność infrastruktury turystycznej Białegostoku dla osób niepełnosprawnych ruchowo

● Natalia Wolf: Eliminowanie barier rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych na przykładzie Wrocławia

● Magdalena Iwańska: Możliwości wykorzystania bazy agroturystycznej na potrzeby niepełnosprawnych turystów

● Dorota Mączka: Rola przewodnika turystycznego w oprowadzaniu osób niewidomych

● Urszula Siwicka: Uwarunkowania uprawiania turystyki górskiej przez osoby niewidome i niedowidzące

Część 3. Produkty turystyczne w turystyce osób niepełnosprawnych

● Piotr Gabryjończyk: Przystosowanie placówek muzealnych dla osób niepełnosprawnych na przykładzie Muzeum Powstania Warszawskiego

● Cezary Kwiatkowski, Magdalena Sykut, Magdalena A. Wienke: Hipoterapia osób niepełnosprawnych w gospodarstwach agroturystycznych

● Michał Roman: Warsztaty dla osób niepełnosprawnych w gospodarstwie ekoturystycznym „Uroczanka" w Okopach

● Mirosława Braja: Produkt turystyczny uzdrowisk podkarpackich na przykładzie oferty Uzdrowiska Iwonicz Zdrój S.A.

● Justyna Czachara, Karina Kycia: Wybrane przykłady produktów turystycznych na Podkarpaciu

● Bibliografia

● Spis studium przypadków

● Wykaz autorów

Zamówienia realizuje Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45C, 15-351 Białystok, Jolanta Hanus, oficyna.wydawnicza@pb.edu.pl; tel.: 85 746-91-37; pok. 421, www.pb.edu.pl/oficyna-wydawnicza.html

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit