Pamiętniki agroturystyki

Pamiętniki agroturystyki

Pamiętniki agroturystyki: 20 lat agroturystyki w Polsce w pamiętnikach, wspomnieniach i wypowiedziach uczestników Konkursu / red. Jarosław Bomba, Edyta Klimowska-Bobula; Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Oddział w Krakowie. - Kraków: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Oddział, 2012. – 462 s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm. ISBN 978-83-63313-02-9

Dzięki realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW  2007 – 2013) zmienia się oblicze polskiej wsi. Jednym z jego rezultatów jest dynamiczny rozwój turystyki wiejskiej. Szereg działań zmierzających do poprawy jakości życia na wsi, pobudzania przedsiębiorczości i różnicowania wiejskiej gospodarki podejmowanych jest przez jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe jak również przez inne podmioty. By wesprzeć takie działania, został uruchomiony konkurs pn.: „Pamiętniki Agroturystyki”  pozwalający na poszukiwanie elementów mogących promować obszary wiejskie, w tym turystykę wiejską i agroturystykę. Mamy nadzieję, iż niniejsza publikacja przysłuży się promocji regionów oraz upowszechnianiu ciekawych praktyk w tym obszarze.

Niniejsza publikacja została ufundowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ze środków przeznaczonych na realizację Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012 -2013.

Organizatorzy konkursu: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu i Turystyki

● Zdjęcia z publikacji: http://www.agroturystyka.edu.pl/pamietniki2/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=3

● Oryginał pracy Anety Pawłowskiej: http://www.agroturystyka.edu.pl//pamietniki2/publikacje/prez/START.html

● Dokument dostępny online (PDF, 4,96 MB): http://www.agroturystyka.edu.pl/pamietniki2/publikacje/pam.pdf, data dostępu 21.02.2013

Źródło: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Oddział w Krakowie, data dostępu 21.02.2013

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit