Pedagogiczne aspekty rekreacji, turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży w przedszkolu, szkole i poza szkołą

Pedagogiczne aspekty rekreacji, turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży w przedszkolu, szkole i poza szkołą

Pedagogiczne aspekty rekreacji, turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży w przedszkolu, szkole i poza szkołą: praca zbiorowa / pod red. nauk. Mirosława Kisiela; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. – Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2010. – 342 s.: il.; 24 cm. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). ISBN 978-83-88936-80-7


Od redaktora. Prezentowana Państwu publikacja składa się z pięciu tematycznie zróżnicowanych rozdziałów, w których dwudziestu sześciu autorów prezentuje swoje przemyślenia, doświadczenia i spostrzeżenia naukowo-badawcze oraz dydaktyczno-innowacyjne dotyczące pedagogicznych aspektów rekreacji, turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży.

Rozdział pierwszy przedstawia teoretyczne rozważania nad osobą nauczyciela, jako kreatora wypoczynku, turystyki i rekreacji młodych. W drugim rozdziale zaprezentowane zostały treści dotyczące rozwijania zainteresowań artystycznych podczas zajęć pozalekcyjnych oraz różnego typu zajęć dodatkowych w przedszkolu. Rozdział trzeci poświęcony został problemowi rekreacji fizycznej, bezpieczeństwu oraz zdrowemu stylowi życia. Teksty zamieszczone w rozdziale czwartym odnoszą się do animacji turystyki i wypoczynku młodego pokolenia. Rozdział piąty odwołuje się do zagadnień związanych z procesem kształtowania zainteresowań i stymulowania aktywności poznawczej dzieci i młodzieży.

Przygotowana przez nas wielowątkowa praca zbiorowa adresowana jest do szerokiego grona pedagogów, nauczycieli i studentów zainteresowanych szukaniem innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie organizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z wykorzystaniem różnych technik rekreacji oraz form wypoczynku i urystyki. dr hab. Mirosław Kisiel

● Spis treści: http://www.wsb.edu.pl/download.php?id=21&source=pr

Zamówienia realizuje Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, dokument online: http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=new&idg=mg,121,125&id=555&action=show, data dostępu 10.12.2010

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit