Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce

Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce

Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce: praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stasiaka. Łódź: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2011,– 396 s.; ISBN 978-83-93319709-1

SPIS TREŚCI

I. Turystyka społeczna - zagadnienia ogólne

○ Julia Wojciechowska-Solis - Kierunki rozwoju turystyki społecznej

○ Ewa Górska - Modele turystyki społecznej w wybranych krajach Unii Europejskiej

○ Piotr Geise - Niemieckie doświadczenia i rozumienie turystyki społecznie zaangażowanej

○ Wacław Idziak - Turystyka społeczna - nowe znaczenia i możliwości

II. Organizatorzy turystyki społecznej w Polsce

○ Anna Mazurek-Kusiak, Joanna Janicka - Podatkowe i społeczno- ekonomiczne aspekty finansowania wczasów pracowniczych przez ZFŚS na przykładzie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

○ Grażyna Dyrda, Sylwia Dyrda-Maciałek - Ocena skuteczności funduszu świadczeń socjalnych jako instrumentu finansowania rozwoju turystyki socjalnej (na podstawie wyników badań ankietowych)

○ Bogusław Sawicki, Marta Filipek - Rozwój turystyki społecznej w województwie lubelskim na przykładzie Miejskiego Koła Turystyki Rowerowej „RELAKS” w Lubartowie

○ Ewa Kasprzyk - Działalność Muzeum Zamkowego w Malborku w zakresie turystyki społecznej na przykładzie Kroniki Przedszkola nr 2 w Malborku z lat 2008-09

III. Turystyka grup społecznych wymagających wsparcia: dzieci i młodzieży, rodzin w specjalnej sytuacji, Polonii

○ Robert Faracik - Turystyka dzieci i młodzieży na wybranych przykładach z Polski, Europy i świata

○ Joanna Kowalczyk-Anioł - Kluby wzajemnej gościnności - signum temporis współczesnej turystyki polskiej młodzieży

○ Beata Hołowiecka, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Grzegorz Kwiatkowski - Uwarunkowania aktywności turystycznej młodzieży z rodzin o niskim dochodzie

○ Maria Łuszczyńska - Turystyka rodzin znajdujących się w złożonej sytuacji społecznej - uwarunkowania i wyzwania

○ Teresa Buczak - Turystyka polonijna jako segment turystyki społecznej - stan obecny, perspektywy rozwoju

IV. Turystyka grup społecznych wymagających wsparcia: osób niepełnosprawnych, seniorów

○ Dorota Szczałuba - Rozważania nad turystyką i rekreacją osób niepełnosprawnych

○ Oliwia Beck, Katarzyna Ciechanowska-Mendyk - Rola turystyki społecznej w odniesieniu do osób niepełnosprawnych w kontekście przysługujących im świadczeń z zabezpieczenia społecznego

○ Teresa Skalska - Dostosowanie usług turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych: informacja turystyczna

○ Elżbieta Grzelak-Kostulska, Beata Hołowiecka, Grzegorz Kwiatkowski - Problem aktywności turystycznej seniorów

○ Aleksandra Spychała, Sylwia Graja-Zwolińska - Poznań - destynacja turystyczna przyjazna seniorom?

○ Jakub Grabowski - Europe Senior Tourism - turystyka społeczna czy turystyka grupy społecznej?

V. Rola i znaczenie turystyki społecznej w Polsce

○ Janusz Reichel - Przedsiębiorstwa społeczne w turystyce

○ Joanna Kosmaczewska - Przedsiębiorstwo społeczne szansą na rozwój obszarów wiejskich na przykładzie gminy Bałtów

○ Janusz Hochleitner - Turystyka społeczna a specjalizacja wsi w woj. warmińsko-mazurskim

VI. Bariery rozwoju turystyki społecznej

○ Marek Nowacki - Korzyści i bariery turystyki społecznej

○ Andrzej Stasiak - Uwarunkowania i bariery rozwoju turystyki społecznej w Polsce

● Publikację można zamówić za pomocą formularza w zakładce Wydawnictwo lub przesyłając zamówienie drogą mailową na adres: biblioteka@wsth.edu.pl.

Źródło: Andrzej Stasiak, korespondencja nadesłana 14.11.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit