Pielgrzymi na drodze św. Jakuba : przeszłość i teraźniejszość

Pielgrzymi na drodze św. Jakuba : przeszłość i teraźniejszość / pod red.: Iwony Hodorowicz, Franciszka Mroza ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu. Michałowice : Wydawnictwo „Czuwajmy”, 2009.– 170 s.; ISBN 978-83-89675-86-6

Droga św. Jakuba jest jednym z najważniejszych, chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych. Istniejący od ponad 1000 lat szlak, przetrwał do dnia dzisiejszego i przebiega przez niemal całą Europę, kończąc się w katedrze w Santiago de Compostela.

Pielgrzymowanie do grobu św. Jakuba Apostoła Starszego w Santiago stało się w ostatnim dziesięcioleciu popularne również w Polsce. W ciągu ostatnich pięciu lat, dzięki zaangażowaniu szerokiej grupy duchownych, osób świeckich i różnych organizacji oznakowano w Polsce ponad 1800 kilometrów odcinków Camino de Santiago. Z każdym rokiem wzrasta liczba projektów, których celem jest reaktywowanie historycznych szlaków św. Jakuba w różnych częściach naszego kraju. Już dzisiaj możemy stwierdzić, że Polska zaczyna odgrywać ważną rolę w peregrynacjach do grobu św. Jakuba.

Publikacja „Pielgrzymi na Drodze św. Jakuba. Przeszłość i teraźniejszość” zawiera teksty referatów wygłoszonych podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która odbyła się 12 września 2009 roku w Częstochowie. Publikacja stanowi jedną z pierwszych w polskiej literaturze próbę spojrzenia na Drogi św. Jakuba, zarówno w aspekcie historycznym, jak i przestrzennym.

Spis treści
● Wstęp
● William Griffiths : The Modern Revival of the Pilgrimage to Santiego de Compostela :: Rozwój współczesnego kultu św. Jakuba i pielgrzymowania do Santiego de Compostela
● Paweł Różycki : Pielgrzymowanie do Santiego de Compostela drogą duchowego wzrastania, świętości i świętych :: Pilgrimaging to Santiego de Compostela as a way of spiritual development, sanctity and Saint
● Marek Okoń : W poszukiwaniu "autentycznej" drogi do Santiago :: In serach of the „authentic” way to Santiago
●. Waldemar Hass : "(...) do grobu świętego Jakuba... "- czyli kilka uwag o dawnej i współczesnej czci oddawanej relikwiom oraz głównym celom pielgrzymek do Santiego de Compostela :: „(…) to the grave of St. James” – same comments of past and prezent worship of relics and on the main aim of pilgrimages to Santiego de Compostela
● Bogna Matuszewska-Sulima : Pielgrzymi w drodze do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiego de Compostela w latach 2006-2008 :: Pilgrims on their way to the grave of St. James the Apostole in Santiego de Compostela from 2006 to 2008
● Małgorzata Brykczyńska : Historia i działalność Bractwa św. Jakuba w Wielkiej Brytanii :: The history and work of the Confraternity of Saint James in Great Britain
● Emil Mendyk, Franciszek Mróz : Droga św. Jakuba w Polsce. Kalendarium wydarzeń w latach 2004-2009
● Cesary Jastrzębski : Wątki Jakubowe w województwie świętokrzyskim :: St. James motifs in the Świętokrzyskie Voivodeship
● Paweł Plezia : Wątki Jakubowe : Korczowa - Przemyśl - Rzeszów - Tarnów - Kraków :: The Way of St. James: Korczowa - Przemyśl - Rzeszów - Tarnów - Kraków
● Jerzy Grzegorz Kazimierczak : Kościoły z wizerunkami Matki Bożej Śnieżnej na Małopolskiej Drodze św. Jakuba Sandomierz - Kraków :: Churches with Irons of Our Ledy of Snows on the Małoplska Way of St. James route
● Barbara Karpała : Pieśni na drodze św. Jakuba :: Songs on the Way of St. James
● Lidia Kwiatkowska- Frejlich Ikonografia św. Brygidy Szwedzkiej jako pielgrzyma na wybranych przykładach :: Iconography of Saint Bridget of Sweden as a pilgrim. Exampels
● Jolanta Barska : Trakt św. Jakuba w Nysie :: Saint Jacob’s Route in Nysa

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit