Recenzja

Pierwsza monografia europejskich NTO

Turystyka jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki na świecie, a Europa ma do tego pod wieloma względami doskonałe warunki. „Wiedząc, z własnego doświadczenia, jak mglista jest świadomość znaczenia turystyki w wielu środowiskach, uznałem za konieczne przedstawienie w sposób jasny i przystępny całości tego zagadnienia” – przeczytamy w odautorskim Wprowadzeniu do książki „Turystyka w Unii Europejskiej” dr. Jerzego Walaska.

Czytelnicy tej publikacji mają możliwość poznania różnych aspektów funkcjonowania turystyki europejskiej – jej historii, wielkości i struktury turystyki przyjazdowej, najważniejszych rynków i najnowszych trendów rozwojowych. Omówiono politykę turystyczną Unii Europejskiej, w tym rolę instytucji europejskich (Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Komitetu Europejskiego i Społecznego, Komitetu Regionów, Europejskiego Banku Inwestycyjnego) i dorobek prawny Wspólnot („acquis communautaire”) w tej dziedzinie.

Pomocne dla zrozumienia turystyki może być także zapoznanie się z działalnością najstarszej i najważniejszej organizacji współpracy europejskiej w turystyce, jaką jest Europejska Komisja Turystyki, a także Europejskiej Grupy Działania, czy też poznanie dorobku Europejskiego Forum Turystyki.

Wśród podmiotów polityki turystycznej w krajach Unii szczególna rola przypada narodowym organizacjom turystyki (National Tourism Organisation – NTO). Ich zadaniem jest bezpośrednie wspieranie krajowego sektora turystycznego, a zakres działania obejmuje wiele dziedzin, od marketingu i promocji, po inwestycje, stymulowanie innowacji czy kształcenie i szkolenie kadr dla turystyki. Mimo iż NTO w większości krajów odgrywają kluczową rolę w rozwoju turystyki, są one stosunkowo mało znane i nie ma dotychczas pozycji monograficznych poświęconych działalności tych organizacji.

W książce przedstawione zostały cele i zadania tych organizacji, ich struktura wewnętrzna i źródła finansowania. Omówiony został również ich zakres działalności, w tym funkcje: analityczna i badawcza, promocyjna i marketingowa, informacyjna, koordynacyjna, konsultacyjno-doradcza, edukacyjno-szkoleniowa i inne. Prezentacja narodowych organizacji turystyki w 27 krajów Unii Europejskiej pozawala zapoznać się nie tylko z działalnością tych organizacji, ale także z kierunkami rozwoju turystyki w poszczególnych krajach.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit